Barwniki naturalne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3437
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Barwniki naturalne - strona 1 Barwniki naturalne - strona 2 Barwniki naturalne - strona 3

Fragment notatki:


Barwniki naturalne: - chlorofile-zielone porfirynowe barwniki roślinne rozpuszczalne w tłuszczach ,,
, Chlorofil a- barwa niebieskozielona
Chlorofil b- barwa żółtozielona
U glonów stwierdzono obecność chlorofilu a oraz c i d. Chlorofile zbudowane są z układu porfirynowego (układ 4 pierścieni pirolowych połączonych przez grupy metinowe) zawierającego w centrum dwuwartościowy jon Mg (połączony wiązaniami kowalencyjnymi i koordynacyjnymi z 4 atomami N pierścieni pirolowych) i reszty kwasu propionowego zestryfikowanego 20- węglowym alkoholem terpenowym- fitolem, który umożliwia rozpuszczalność w tłuszczach. U roślin wyższych występują dwie formy chlorofilu a i b, najczęściej w stosunku 3:1
Przemiany: Barwniki chlorofilowe są uważane za najmniej nietrwałe barwniki roślinne. Na przemiany chlorofili mają wpływ: wysoka temp. pH, obecność metali, enzymy (chlofilaza, lipoksygenaza i lipaza), tlen i światło.
-w słabo Kwaśnym środowisku następuje usunięcie magnezu (wymiana magnezu na dwa wodory) i powstaje rozpuszczalna w tłuszczach oliwko zielona feofityna.
-w silnie kwaśnym środowisku zachodzi równocześnie usunięcie jonu Mg oraz fitolu i powstaje rozpuszczalny w wodzie, brunatny feoforbid.
-w środowisku zasadowym zachodzi hydroliza wiązań estrowych bez usunięcia Mg- powstające chlorofiliny zachowują barwę zieloną, a ich sole sodowe i potasowe są rozpuszczalne w wodzie,
-w wyniku działania chlorofilazy tworzą się rozpuszczalne w wodzie, zielone chlorofilidy wolne od fitolu, ale zawirające jeszcze grupę metoksylową
-pod wpływem wysokiej temp. np.: w czasie sterylizacji szpinaku (121C), obok feofityny, tworzy się pirofeofityna, powstająca w wyniku oderwania od feofityny grupy COOCH3.
-chlorofile posiadają zdolność wymiany jonów magnezu na jony metali dwuwartościowych, zastąpienie jonów magnezu jonami Cu2+ lub Zn2+ zwiększa stabilność naturalnej zielonej barwy (m.in. odporność na temp. światło)
- betalainy -czerwone i żółte barwniki rozpuszczalne w wodzie występujące w burakach ćwikłowych (budowa, przemiany) Betalainy- są znane jako barwniki buraka ćwikłowego, do betalain zalicza się czerwono fioletowe betaniny i żółte beta ksantyny, podstawowym elementem struktury wszystkich poznanych betalain jest układ chromoforowy trzech sprzężonych wiązań podwójnych- 1,7-diazoheptametinowy
Budowa betalainy rys.1, wulgaksantyny rys.2 i 3.
-betanina stanowi 75-78% ogólnej zawartości beta cyjanów, a łącznie z izobetaniną (C15 epimer betaniny) stanowią 95% zawartość betacyjanin w buraku wynosi od 0,02-0,3%
-z grupy beta ksantyn dominującym barwnikiem buraka jest wulgaksantyna.(I-rys.1 II-rys.2)
Betaniny- właściwości:


(…)

… barwniki betacyjanowe znalazły zastosowanie do barwienia produktów spożywczych otrzymywanych i przechowywanych w niskich temperaturach. Nadają się również do barwienia produktów suchych. Barwniki te są stosowane do barwienia m.in. galaretek, przetworów mlecznych, wyrobów cukierniczych i napojów.
- karotenoidy-żółte polienowi barwniki roślinne rozpuszczalne w tłuszczach (podział, wzory, występowanie, funkcja, stabilność)
Karotenoidy należą do grupy barwników roślinnych. Umożliwiają one uzyskanie barw od żółtej poprzez pomarańczową do czerwonej. Towarzyszą chlorofilowi w chloroplastach, nadają żółtą barwę owocom i kwiatom, obecne są również w nasionach i podziemnych częściach niektórych roślin. Zwierzęta nie mają zdolności syntetyzowania karotenoidów, ale mogą wchłaniać i gromadzić barwniki dostarczane z paszą.
Karotenoidy są związkami polienowymi, zbudowanymi z ośmiu jednostek izoprenowych. Poszczególne związki różnią się stopniem uwodornienia, występowaniem i strukturą form cyklicznych na końcach łańcucha, a także obecnością lub brakiem tlenu w cząsteczce. W - 10 -karotenoidach występują podwójne wiązania w układzie sprzężonym, w naturalnych barwnikach najczęściej w układzie all trans…
… barwników karotenoidowych naturalnych i ok. 200 otrzymanych w wyniku syntezy. Karotenoidy mogą występować w postaci związków acyklicznych (likopen), monocyklicznych (γ-karoten) lub bicyklicznych (a-karoten i β-karoten).
Ogólnie karotenoidy dzielimy na dwie grupy:
-karoteny - węglowodory nie zawierające innych pierwiastków,
-ksantofile- zawierające tlen w formie grup hydroksylowych, epoksydowych…
… fioletową. W owocach są one zlokalizowane w zewnętrznych warstwach hipodermy. W komórkach antocyjany występują w wakuolach, w postaci granulek o różnej wielkości, natomiast ściany komórkowe i tkanki miękiszu nie zawierają antocyjanów.Barwniki antocyjanowe są drugorzędowymi metabolitami roślin, zaliczane są do flawonoidów, charakteryzujących się szkieletem węglowym C6 -C3 - C6, składającym się z dwóch…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz