Ćwiczenia - spektroskopowe metody badania struktury materii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - spektroskopowe metody badania struktury materii - strona 1 Ćwiczenia - spektroskopowe metody badania struktury materii - strona 2

Fragment notatki:

Zadanie 8
Na przykładzie roztworu N,N-dimetyloformamidu w ksylenie omówić wpływ efektów dynamicznych na widmo NMR. Narysować odpowiednie widma. Wykazać przydatność spektroskopii lH NMR w badaniach wewnętrznej rotacji.
Zadanie 8
Na przykładzie roztworu metanolu w czterochlorku węgla omówić wpływ efektów dynamicznych na widmo NMR. Narysować odpowiednie widma. Wykazać przydatność spektroskopii 1H NMR w badaniach wiązania wodorowego.
Zadanie 8
Na przykładzie cykloheksanu-d11 rozpuszczonego w chlorku metylenu omówić wpływ efektów dynamicznych na widmo NMR. Narysować odpowiednie widma. Wykazać przydatność spektroskopii 1H NMR w badaniach inwersji pierścienia.
Zadanie 8
Omówić wpływ stożków przesłaniania grupy karbonylowej na przesunięcia chemiczne sąsiednich protonów widmie 1H NMR acetofenonu C6H5COCH3.
Zadanie 8
Omówić wpływ stożka przesłaniania grupy karbonylowej na przesunięcia chemiczne sąsiednich protonów w
widmie 1H NMR propiofenonu C6C5OCH2CH3.
Zadanie 8
Omówić wpływ efektu paramagnetycznego na ekranowanie protonu w cząsteczce chlorowodoru, uwzględniając anizotropię podatności magnetycznej tej cząsteczki w zewnętrznym polu magnetycznym.
Zadanie 8
Omówić wpływ efektu paramagnetycznego na ekranowanie protonu w cząsteczce bromowodoru HBr, uwzględniając anizotropię podatności magnetycznej tej cząsteczki w zewnętrznym polu magnetycznym.
Zadanie 2
Dla liniowych cząsteczek Br2(g), Br2(c), CO2(g), RbF(s) i nieliniowych H2S(g), SO2(g), Rb2O(s) określić:
Dla liniowych cząsteczek O2(g), CO(g), Br2(c), NaCN(s) i nieliniowych H2O(g), H2O(c), Na2O(s) określić
Dla liniowych cząsteczek NO(g), H2(g), Br2(c). ZnCl2(s) i nieliniowych Rb2S(s), SeO2(g), Na2O(s) określić:
1. Liczbę drgań normalnych
2. Czynność i liczbę pasm w 1R
3. Czynność i liczbę pasm stokesowskich w Ramanie
4. Czynność w MW Odpowiedzi uzasadnić.
zewnętrzne
• wartość indukcji B0 zewnętrznego pola magnetycznego
• temperatura analizowanej próbki
• stężenie analizowanego roztworu
• rodzaj użytego rozpuszczalnika
• obecność substancji paramagnetycznej
Zadanie 4
Funkcje falowe stanów dla energii elektronowej, oscylacyjnej i rotacyjnej, przybliżonych odpowiednio modelami: cząstki w pudle, oscylatora harmonicznego i rotatora sztywnego, są funkcjami własnymi odpowiednich hamiltonianów: H(x), H(q) i H(ϑ,φ).
Podać postacie wyrażeń wyjściowych, pozwalających obliczyć lub sprawdzić:
- średnią wartość pędu oscylatora harmonicznego w drugim stanie wzbudzonym,


(…)

… przestrzenne tego wektora. Wymienić przyjęte założenia.
Zadanie 2
W widmie IR cząsteczki 12C16O znaleziono pasmo przy 2143 cm-1. W widmie MW tej cząsteczki znaleziono m.in. sąsiednie pasma o liczbach falowych 11,51 cm-1 i 15,35 cm-1. Obliczyć jaką część długości wiązania stanowi amplituda wychylenia drgania rozciągającego tej cząsteczki na zerowym poziomie oscylacyjnym.
Zadanie 2
W widmie rotacyjnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz