Metody badania struktury związków chemicznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badania struktury związków chemicznych - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". 13
Imię i nazwisko: Warszawa, 29.06.2005 r.
PREREKWIZYTY: Zadanie 1
Względne obsadzenie poziomów energetycznych n3/n2 w cząsteczce butadienu w temperaturze 300 K wynosi . Wyznaczyć długość fali absorbowanego fotonu podczas naświetlania tej cząsteczki.
Zadanie 2
Dla liniowych cząsteczek Br2(g), Br2(c), CO2(g), RbF(s) i nieliniowych H2S(g), SO2(g), Rb2O(s) określić:
Liczbę drgań normalnych
Czynność i liczbę pasm w IR
Czynność i liczbę pasm stokesowskich w Ramanie
Czynność w MW Odpowiedzi uzasadnić.
Zadanie 3
Różnica położeń pasm stokesowskiego i antystokesowskiego w widmie Ramana cząsteczki 31P2 wynosi 1560
cm-1. Obliczyć stałą siłową wiązania w tej cząsteczce.
Zadanie 4
Stała rotacyjna związku 2D35C1 wynosi 5,25 cm-1. Obliczyć różnicę położeń sąsiednich pasm w widmie rotacyjnym związku 1H35CI. Wymienić przyjęte założenia.
Zadanie 5
W widmie 1H NMR związku C6H14O zaobserwowano następujące sygnały δ1H: 4,10 (h, 1H), l,50(d, 6H). Określić strukturę związku. Zinterpretować sygnały w widmie.
Zadanie 6
W widmie lH NMR związku C6H12O2 (M = 116) zaobserwowano następujące sygnały δ1H: 4,05 (s, 3H), 2,10 (d, 2H), 1,60 (m, 1H), 1,10 (d, 6H). W widmie IR tego związku występują m.in. silne pasma absorpcji w obszarze 2950-2850, 1710, 1240 cm-1. W widmie MS występują m.in. pasma przy m/z (%): 116(3), 85(40), 74(70), 59(100). Określić strukturę związku. Zinterpretować sygnały we wszystkich widmach (MS: zaproponować drogi fragmentacji).
Zadanie 7
Narysować przewidywane widmo 1H NMR związku o strukturze:
Określić orientacyjne położenia sygnałów w widmie. Podać intensywności poszczególnych sygnałów, również w multipletach. Przypisać sygnały odpowiednim grupom protonów. Wybrać i narysować jeden diagram poziomów energetycznych uzasadniający rozszczepienie sygnałów sprzężonych protonów. Narysować możliwe ułożenia przestrzenne spinu protonu wchodzącego w rezonans. Obliczyć wartości długości wektora spinu i jego składowej zetowej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz