Zmiana imienia i nazwiska - strona 3

Zakres obowiązywania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

, o zmianie imion i nazwisk, o orderach itd.). właściwość = kompetencja Żeby organ mógł wydać decyzję...

Osoby fizyczne

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1050

nie można nadać więcej niż dwóch imion. Zmiana imienia lub nazwiska -poza przypadkami związanymi ze zmiana stanu...

Strona i koncepcje strony

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

), który przewiduje taką prawną możność ukształtowania czyjejś sytuacji prawnej np. przepis ustawy o zmianie imion...

Zakres podmiotowy postępowania jurysdykcyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

- po prostu przepisy szczególne (np. ustawa prawo budowlane, ustawa o zmianie imion i nazwisk; ustawa o pomocy...

Przedsiębiorstwo - Gospodarstwo rolne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

rodzicielską -zmiana imienia lub nazwiska, poza zmianami związanymi ze zmianą stanu cywilnego, jest możliwa...

Kodeks postępowania administracyjnego notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Małgorzata Jankowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

, zagospodarowania przestrzennego, ustawa o zmianie imion i nazwisk, obszerne, nie skodyfikowane prawo (w przypadku...