Prawo Administracyjne - część szczególna- wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Administracyjne - część szczególna- wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Ma 42 strony. Obejmuje takie zagadnienia jak: pojęcie materialnego prawa administracyjnego, cechy materialnego prawa administracyjnego, polskie prawo obywatelskie, obywatelstwo, naturalizacja, obowiązujące unormowania prawne dotyczące zmiany imion i nazwisk, stan cywilny, właściwość rzeczowa i miejscowa w sprawach rejestracyjnych,

Prawo administracyjne, cz. Szczególna
Wykład - 1 - 21.10.2006r.
Pojęcie materialnego prawa administracyjnego
Tradycyjnym podziałem norm administracyjno prawnym jest ich kwalifikacja na prawo ustrojowe, materialne i procesowe.
Prawo materialne odgrywa zasadniczą rolę wśród wymienionych dziedzin prawa administracyjnego.
Prawo ustrojowe, a w szczególności prawo procesowe pełni role służebne wobec niego (kto działa? - prawo ustrojowe; w jaki sposób działa? - prawo procesowe; co jest przedmiotem działania? - prawo materialne). Kwalifikator materialny wskazuje na walor norm tego prawa jakim jest tyczenie meritum, tyczenie istoty rzeczy (jest to prawo przedmiotowe, prawo merytoryczne). Materialne prawo administracyjne zakreśla granice pomiędzy dobrem publicznym, a dobrem jednostki. Określa stopień ingerencji administracji, sferę praw i wolności administracyjnych, oraz wyznacza zakres ich oczekiwań wobec administracji.
Cechy materialnego prawa administracyjnego:
ujęte jest w normach powszechnie obowiązujących zawartych w aktach rangi ustawowej lub w aktach wydanych na podstawie delegacji ustawowych.
Znajdywanie przez normy prawa materialnego zastosowania stosunku do podmiotów prawa będących w stosunku regulowanym daną normę podmiotem administrowanym.
Szeroki zakres przedmiotowy implikujący powstawanie działów przedmiotowych prawa materialnego (prawo ochrony środowiska, prawo zagospodarowania przestrzennego, itd.).
Zdaniem Zbigniewa Niewiadomskiego normy materialne prawa administracyjnego przy zastosowaniu kryterium przedmiotowego podzielić można na pięć kategorii:
dotyczące wolności i swobód obywatelskich (kwestie obywatelstwa, status cudzoziemców, prawo paszportowe, zgromadzenia, itd.)
dotyczące korzystania z dóbr publicznych (prawo drogowe, prawo wodne, szkolne, pomoc społeczna, ochrona zdrowia)
normy dotyczące publicznych prawnych ograniczeń prawa własności (planowanie przestrzenne, reglamentacje procesu budowlanego, wywłaszczenie)
dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego (policja administracyjna, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska, bezpieczeństwo imprez masowych)
normy dotyczące publiczno prawnej reglamentacji działalności gospodarczej.
Polskie prawo obywatelskie
Pojęcie obywatelstwa - będąc pojęciem prawnym nie zostało w prawie polskim zdefiniowane (niewiele państw na świecie definicje taką zawarło w swych krajowych porządkach prawnych). Definicje o obywatelstwie odnaleźć można w Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie przyjętej 6 listopada 1997r.
Zgodnie z artykułem 2A obywatelstwo oznacza prawną więź między osobą, a państwem. Równocześnie Konwencja podkreśla na brak związków pomiędzy instytucją obywatelstwa, a pochodzeniem etnicznym osoby. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz