Urząd stanu cywilnego

note /search

Akt urodzenia - Urząd stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1561

oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem...

Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1372

. Księgi stanu cywilnego prowadzi się w urzędach stanu cywilnego. Urzędy stanu cywilnego wchodzą w skład...

Rejestracja stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

się w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia. Jeżeli dziecko urodziło się na polskim statku morskim...

Akty stanu cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca...

Zasady sporządzania aktów stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

lub po sporządzeniu aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu, a także dokumenty przekazane urzędom stanu cywilnego...

Rejestracja stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

inna forma załatwienia sprawy. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia: 1) przyjęcia oświadczeń...