Zestawienie obrotów i sald - strona 12

Encyklopedia rachunkowości - K

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

K    KALKULACJA DOLICZENIOWA Polega na ustalaniu kosztu wytworzenia określonego przedmiotu kalkulacji poprzez odnoszenie do niego na podstawie właściwych dokumentów źródłowych jego kosztów bezpośrednich (materiałów, płac, obróbki obcej, zużycia narzędzi specjalnych, przygotowania nowej produkcji i...

Rachunkowość finansowa (21 stron)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 994

Rachunkowość finansowa stanowi podsystem informacyjny przedsiębiorstwa. Jest to system ewidencji gospodarczej , który ujmuje w odpowiednich przekrojach, wyrażone wartościowo: majątek, źródła jego finansowania, stopień jego wykorzystanie, przebieg procesów gospodarczych i wynik działalności gospod...

Rachunkowosc finansowa - materiały

  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4802

Dokument ma 23 strony i porusza zagadnienia takie jak: rachunkowość finansowa, system ewidencji gospodarczej, sprawozdawczość finansowa, majątek trwały, kapitał własny, operacje gospodarcze, konta i ich wykorzystanie w rachunku, cechy konta, konta aktywów, konta pasywów, korekta, storno, zasady i m...

Zbiór z rachunkowości

  • Rachunkowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 7301

jest sporządzeniem zestawienia obrotów i sald, czyli tzw. bilansu brutto (bilans próbny lub surowy). Zestawienie...

Zagadnienia do obrony

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 2737
Wyświetleń: 9387

koszt, nakład, wydatek - analiza porównawcza, analiza wstępna bilansu, sposób oceny i interpretacji wskaźników płynności i obrotowości, materiały źródłowe analizy finansowej, zasady budowy rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa w ocenie zdolności do spłaty zobowiązań bieżących. W notatce znal...