Zestawienie obrotów i sald - strona 11

Rachunkowość Finansowa - Wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. nzw. dr hab. Danuta Dziawgo
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 4158

pominięto Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych...

Encyklopedia rachunkowości - P

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

P   PALIWA Materiały zużywane na cele energetyczne, technologiczne bądź gospodarcze. Monika Bukowska Zob. → Materiały. PAMIĘĆ KOMPUTERA Wykonuje dwie zasadnicze funkcje: przechowuje dane i umożliwia operacje na danych. W komputerze wyodrębnia się pamięć operacyjną i pamięć zewnętrzną. Operacyjna ...

Rachunkowość bankowa

  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 7896

, prowadzenie ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz, zestawienie obrotów...

Nadpłata, deklaracja - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Romuald Kalinowski
  • Prawo finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

pomocniczych ( ewidencja analityczna ), wykaz składników aktywów i pasywów ( inwentarz ), zestawienie obrotów...