Zestawienie obrotów i sald - strona 10

Formy ewidencji i rozliczeń podatkowych

Pobrań: 91
Wyświetleń: 2611

Formy ewidencji i rozliczeń podatkowych działalności gospodarczej. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Formy ewidencji i rozliczeń podatkowych działalności gospodarczej1. Wstęp Zmiana systemu gospodarczego w Polsce po roku 1989 spowodowała wzrost aktywności gospodarcze...

Pytania na egzamin - sprawozdawczość finansowa

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Bogusława Bek-Gaik
  • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 9023

zaistniałych w danym roku obrotowym. Dane te, zebrane w formie zestawienia obrotów i sald, stanowią...

Rozliczenia kosztów - zadania

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Katarzyna Żuk
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1617

netto. 2. Dane do sporządzenia rachunku zysków i strat: zestawienie obrotów i sald sporządzone na dzień...

Rachunkowość wykład

  • Rachunkowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 7259

gospodarcza jest zobowiązana prowadzić bieżąco dziennik oraz sporządzać okresowo zestawienie obrotów i sald...