Zdrowie publiczne - strona 57

Podział dochodu narodowego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

sprawiedliwości, ochrona porządku publicznego, obrona narodowa Kredyty zagraniczne Nauka, edukacja, sztuka Ochrona...

Aspekty prawne polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

czy ochronie zdrowia tworzą ład społeczny, który jest ważny także dla funkcjonowania gospodarki rynkowej...

Polityka budżetowa- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lidia Gabryś
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

- musi byc podany do publicznej wiadomosci równowaga budżetowa - dochody powinny byc równe wydatkom Procedury...

Przestępstwa - wypadek drogowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

- każdy użytkownik drogi publicznej kieruje się domniemaniem, że inni uczestnicy drogi postępuje zgodnie z przepisami...

Kontratypy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

, kto występuje z pomocą społeczną przysługuje status funkcjonariusza publicznego. Czyli jaką korzyść ta osoba...

Rozwój rekreacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1484

nie sprzyja zdrowiu itd. (choroby) o hałas: stały element codzienności, zwłaszcza w środowisku wielkomiejskim...