Polityka budżetowa- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka budżetowa- wykład 8 - strona 1 Polityka budżetowa- wykład 8 - strona 2 Polityka budżetowa- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 8
POLITYKA BUDŻETOWA
Bud_et - plan dochodów i wydatków panstwa, pojawia sie zanim pojawia sie rok bud'etowy, nie jest tylko zestawieniem, bo jest pojawia sie wczesniej. To plan finansowy zawierajacy dochody i wydatki panstwa związane z realizacja przyjetej polityki społecznej, gospodarczej, obronnej.
Zasady bud_etowe:
zupełnosci - w bilansie powinny znalezc sie wszystkie pozycje, które przewiduje (zasada kompletnosci)
jednosci - dwustronny, trzeba przedstawic i dochody, i wydatki (pozycje w tych samych jednostkach)
rocznego budżetownia- na 1 rok, obejmuje 1 rok
jawnosci - musi byc podany do publicznej wiadomosci
równowaga budżetowa - dochody powinny byc równe wydatkom
Procedury budżetowe:
W ka'dym kraju termin, do którego ma byc przygotowany bud'et (przygotowanie trwa ok. 8-10 miesiecy) odpowiedzialny za niego MF lub odpowiednik. Przedstawia on bud'et rzadowi, po akceptacji trafia do sejmu (wczesniej przechodzi przez komisje sejmowe). Jesli parlament akceptuje, daje bud'et do przedło'enia jako ustawe (która ma byc finałem tworzenia bud'etu), jesli nie akceptuje to powrót do MF i ta sama droga. Jesli trzecia wersja nie przejdzie to rozwiazuje sie parlament. Jesli sejm cofa bud'et do MF, a zbli'a sie koniec roku, bud'et sie
poprawia, a przez pierwsze miesiace działa sie w oparciu o projekt - prowizorium bud_etowe.
Dochody bud_etu:
z podatków (posrednie - VAT, akcyza), pozostałe podatki i opłaty - całosc to polityka fiskalna cła
dywidenda spółek skarbu panstwa i zysku NBP/BC
wpłaty tzw. składek na ubezpieczenia społeczne
dochody z prywatyzacji
Wydatki bud_etu:
_ zwiazane z utrzymaniem sfery bud'etowej o tradycyjne wydatki panstwa zwiazane z utrzymaniem administracji wszystkich szczebli i aparatu przymusu
-zwiazana z koncepcja panstwa dobrobytu, ochrona zdrowia, edukacja, kultura
-zwiazane z funkcja redystrybucyjna panstwa
transfery do gospodarstw domowych (renty, emerytury, zasiłki)
transfery do przedsiebiorstw - dotacje, subwencje
-obsługa długu publicznego - cała gama wydatków zwiazana z funkcja stablizacyjna
Czynniki charakteryzujace stan bud_etu:
stopa podatkowa (t) - system podatkowy
-stały
-proporcjonalny (liniowy)
- degresywny
-progresywny
wydatki panstwa (G) - odzwierciedlenie na co panstwo wydaje pieniadze
dochód narodowy (Y) - tempo wzrostu DN - wyznacza ono i AD, i kondycje gospodarki
Możliwe stany budżetu


(…)

… dochodu niektóre grupy społeczne
Stanowisko ekonomistów wobec aktywnej polityki fiskalnej:
• Zwolennicy liberalizmu - „panstwa minimum”.
Pozostawienie panstwu zbyt du'ej swobody w ustalaniu posuniec fiskalnych kłóci sie z wolnoscia gospodarcza, mo'e powodowac niekorzystne konsekwencje w gospodarce w przyszłosci, obarczona jest du'a niepewnością Krzywa Laffera
• Zwolennicy keynesizmu
Mo'e byc skuteczna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz