Podział dochodu narodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział dochodu  narodowego - strona 1

Fragment notatki:

Podział Dochodu Narodowego wytwarzanie i podział Dochodu Narodowego są procesami ciągłymi. Pierwotny - dokonuje się w miejscach jego wytwarzania. Polega na podziale między pracowników przedsiębiorstwa w postaci wynagrodzeń i na akumulację finansową przedsiębiorstw.
Realna wartość siły roboczej - to siła nabywcza wynagrodzeń pracowników najemnych. Akumulacja finansowa przedsiębiorstw i źródła zysków jego właścicieli.
Dochody pierwotne pracowników i przedsiębiorstw podlegają, za pośrednictwem rynku i budżetu dalszemu podziałowi, który określa się podziałem wtórnym DN. Związany on jest z finansowaniem zadań gospodarczych i społecznych państwa. Do wydatków państwa zalicza się m.in.: Administracja, wymiar sprawiedliwości, ochrona porządku publicznego, obrona narodowa
Kredyty zagraniczne
Nauka, edukacja, sztuka
Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Dotacje do innych rodzajów działalności
Ostateczny podział DN wyraża proces jego rozdziału na dwie części:
konsumpcję akumulację
Ostateczny podział DN polega na konkretnym jego zużytkowaniu.
Część przeznaczona na konsumpcję materializuje się w:
konsumpcji indywidualnej dóbr i usług wszystkich zatrudnionych i właścicieli przedsiębiorstw
konsumpcji zbiorowej dóbr i usług zużywanej przez administrację państwową, sektor obrony i instytucje publiczne
Część akumulowana DN zużywana jest na:
inwestycje powiększające zdolność wytwórczą gospodarki
inwestycje w sferze usług nieprodukcyjnych
przyrost środków obrotowych w gospodarce, obejmujący wyposażenie nowych przedsiębiorstw w surowce, materiały, półfabrykaty, energię
przyrost zapasów i rezerw w gospodarce - obsługę akumulacji bilansu płatniczego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz