podział dochodu narodowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podział dochodu narodowego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Głównie problemy makroekonomiczne, większa szczegółowość niż w ekonomii
Finanse służą realizacji celu jakim jest tworzenie optymalnych warunków egzystencji społeczeństwa przez stymulowania rozwoju społeczno gospodarczego
Rozwój to pojęcie szersze niż wzrost - aspekty jakościowe
W warunkach gospodarki rynkowej realizacji tych celów służy podział za pomocą pieniądza
W grę wchodzi nie tylko ta część podziału, która jest związana z wymianą, ale także wszystkie zjawiska podziału, które dokonują się w oderwaniu od ruchu dóbr i usług
Chodzi tu o całe instrumentarium wtórnego podziału PKB Dochód narodowy to suma dochodów wszystkich podmiotów, uzyskanych z wykorzystania czynników produkcji (ziemia, praca, kapitał) równa całkowitej wartości wytworzonych dóbr i usług.
Podział dochodu narodowego:
1)pierwotny - odbywa się w miejscu wytworzenia dochodu, np. w przedsiębiorstwie; nie dzieli się między pracowników i przedsiębiorców. W wyniku pierwotnego podziału tworzą się płace pracowników najemnych i zyski przedsiębiorstwa;
2)wtórny - tworzony poprzez rynek (mechanizm rynkowy) i budżet państwa. Tworzony poprzez system cen i system podatków. Co się tworzy w wyniku wtórnego podziału dochodów? Tworzy się dochody właścicieli przedsiębiorstw i jednostek usługowych, pracowników sfery nieprodukcyjnej i państwa. Mamy trzy grupy podmiotów, które otrzymują dochody w wyniku wtórnego podziału dochodów. Jeżeli państwo dysponuje własnymi dochodami, to realizuje zadania polityki gospodarczej i społecznej: finansuje administracje państwową, wymiar sprawiedliwości, ochronę porządku publicznego; obronę narodową, powszechną i publiczną oświatę, naukę i kulturę; obciążenia z tytułów kredytów zagranicznych, publiczną ochronę zdrowia i opiekę społeczną. Zadania te wynikają z koncepcji państwa dobrobytu, które przychodzi z pomocą swoim obywatelom.
3)ostateczny - tworzy się fundusz konsumpcji i akumulacji, który tworzy się za pomocą redystrybucji dochodów, podatków i kredytów.
Podatki, mandaty, stypendia, dotacje itp..
Te wszystkie zjawiska prowadzą do ukształtowania ostatecznego podziału produktu narodowego, są to zatem zjawiska podziału, przesądzają bowiem o udziale jednostki w produkcie społecznym.
Podział może zatem dokonywać się łącznie z ruchem wartości materialnych lub w oderwaniu od nich.
Jaka cecha wyróżnia zjawiska finansowe spośród innych zjawisk ekonomicznych - pieniądz w ruchu, realny, a nie idealny, który pełni funkcję miernika wartości - finanse a ekonomia, podział kategorią ahistoryczną - finanse produktem gospodarki towarowo - pieniężnej
Czy wszystkie zjawiska wymiany i podziału są finansami
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz