Przestępstwa - wypadek drogowy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępstwa - wypadek drogowy  - strona 1 Przestępstwa - wypadek drogowy  - strona 2 Przestępstwa - wypadek drogowy  - strona 3

Fragment notatki:

WYPADEK DROGOWY ( Art. 177 ) Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy ( kto ), na kim ciąży obowiązek postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
- sąd odniósł się do zachowania rolnika, który naruszył zasady obchodzenia się ze zwierzęciem pociągowym- koniem. Koń opuścił pomieszczenie stajni, korzystających z otwartej bramy. Koń włączył się do ruchu na autostradzie, naruszając reguły bezpieczeństwa. Zmusiło to innych kierowców to utraty panowania nad swoimi pojazdami. Akt oskarżenia został skierowany przeciwko właścicielowi konia. Przepis wyraźnie określa iż ten, kto naruszając chociażby nieumyślnie zasady w ruchu lądowym, jednak właściciel konia naruszył inną normę, nakazującą uwiązać konia. W stanie faktycznym rolnik może ponieść odpowiedzialność za nieumyślne spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym ( Art. 174 §2 ), bo do znamion tego przestępstwa, nie należy naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
- nie jest również naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym palenie traw obok autostrady, również odpowiedzialność z Art. 174 §2,
- sprawcą może być także pieszy czy pociągowy.
ZASADA OGRANICZONEGO ZAUFANIA- każdy użytkownik drogi publicznej kieruje się domniemaniem, że inni uczestnicy drogi postępuje zgodnie z przepisami drogowymi, ale jeśli uczestnik ruchu spostrzeże, że inny uczestnik ruchu zachować się może w sposób naruszający reguły bezpieczeństwa, to powinien się on kierować domniemaniem braku zaufania i uczynić to co niezbędne, by nie uczestniczyć w tym zdarzeniu.
Przykład: jeśli kierowca sam przystępuje do wyprzedzania rowerzysty, a rowerzysta "jedzie wężykiem" i będzie starał się go wyprzedzić, to powiemy, że naruszył regułę bezpieczeństwa w ruchu lądowym, jeśli potrąci rowerzystę- to popełnił przestępstwo z Art. 177. Powinien uczynić to, co niezbędne, by nie uczestniczyć w wypełnieniu znamienia z Art. 177.
2) naruszenie to może być:
a) umyślne- np. ten, kto widząc znak ograniczający prędkość prowadzi samochód z niedozwoloną prędkością
b) nieumyślne- np. kierowca nie zauważył znaku ograniczającego prędkość.
Samo naruszenie umyślne czy nieumyślne reguł nie jest elementem konstytutywnym elementem przestępstwa. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym jest wykroczeniem z kw. O przestępstwie zadecyduje znamię skutkowe.
3) skutkiem jest wypadek
4) spowodowany jest nieumyślnie
Jeśli sprawca spowoduje wypadek umyślnie, to zmienia się kwalifikacja prawno- karna:
- umyślne spowodowanie wypadku po to, by pasażer doznał uszczerbku jest kwalifikowane z Art. 156, 157,


(…)

… średniego uszczerbku na zdrowiu. Kierowca znajdował się w stanie nietrzeźwości, ale refleks jego nie miał tu żadnego wpływu na przebieg zdarzenia. W opisanym przykładzie kierowcy samochodu osobowego nie będzie przypisany skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu. Kierowca poniesie odpowiedzialność z Art. 178a §1.
PROWADZENIE POJAZDU W STANIE NIETRZEŹWOŚCI ( Art. 178a )
Typ podstawowy:
1) sprawcą może być każdy prowadzący pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
2) prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
Zagrożenie karą: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 2.
Typ uprzywilejowany ( znamię sposobu )
- prowadzenie innego pojazdu niż mechaniczny,
- na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania
Zagrożenie karą: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do 1 roku.
Podanie wyroku do publicznej wiadomości ( fakultatywne ):
- 173 w zw. ze 178,
- 174 w zw. ze 178,
- 177 w zw. ze 178,
- 178a
Policja podejmuje akcję umieszczania w internecie fotografii kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu. Taka praktyka policji byłaby zastępowaniem sądu w stosowaniu środka karnego, jakim jest podanie wyroku do publicznej wiadomości…
…) spowodowany jest nieumyślnie
Jeśli sprawca spowoduje wypadek umyślnie, to zmienia się kwalifikacja prawno- karna:
- umyślne spowodowanie wypadku po to, by pasażer doznał uszczerbku jest kwalifikowane z Art. 156, 157,
- jeśli sprawca umyślnie powoduje wypadek, którego skutkiem nie jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, lecz zniszczenie ubezpieczonego pojazdu w celu uzyskania kwoty z ubezpieczenia pojazdu…
… do lat 3.
Typ kwalifikowany ( znamię następstwa )
- skutkiem wypadku jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu.
Zagrożenie: jara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Nadzwyczajne obostrzenie kary- do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę- Art. 178
a) sprawca znajdował się w chwili czynu w stanie nietrzeźwości lub środka odurzającego lub
Samo prowadzenie…
…, zza drzewa wtargnął na jezdnię pieszy w miejscu nieprzeznaczonym do przejścia. Kierowca potrącił pieszego powodując średnie uszkodzenia ciała. Sam fakt znajdowania się kierowcy w stanie nietrzeźwości uzasadnia naruszenie reguł bezpieczeństwa. Przyjmuje się domniemanie, że gdyby nie znajdował się w stanie nietrzeźwości, to zdążyłby zareagować. Sądy niemieckie przypisują kierowcy w płaszczyźnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz