Zakaz prowadzenia pojazdów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakaz prowadzenia pojazdów - strona 1 Zakaz prowadzenia pojazdów - strona 2 Zakaz prowadzenia pojazdów - strona 3

Fragment notatki:

Zakaz prowadzenia pojazdów Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. § 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177. § 3. Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 lub 174, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. § 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3. Obejmuje pojazdy mechaniczne jak i nie mechaniczne. Pojazd mechaniczny - jest to pojazd poruszany za pomocą umieszczonego w nim silnika przeznaczonego lub przystosowanego do ruchu na lądzie, w wodzie lub w powietrzu. Przeznaczony do ruchu - nie oznacza, że w konkretnej sytuacji pojazd musi być sprawny technicznie cecha przystosowania do ruchu wskazuje, że jest on sprawny technicznie Pojazd niemechaniczny - to inny pojazd - np. rower Uzbrojony pojazd mechaniczny to jest taki, w którym ze względem na typ lub zadania pojazdu broń stanowi trwały element jego wyposażenia Zakaz może dotyczyć prowadzenia: — pojazdów określonego rodzaju — wszelkich pojazdów mechanicznych (drogowych, wodnych, powietrznych) — pojazdów mechanicznych określonego rodzaju (np. tylko powietrznych) Jest fakultatywny lub obligatoryjny, Jest orzekany na określony czas tj., od 1 do 10 lat lub na zawsze. Obejmuje zarówno utratę prawa prowadzenia pojazdów jak i zakaz nadania sprawcy takiego uprawnienia w czasie orzeczonym w orzeczeniu. Fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju na określony czas art. 42 § 1. Podstawa orzeczenia tego zakazu jest skazanie prowadzącego pojazd za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika że prowadzenie pojazdu przez te osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Chodzi tu o skazanie za sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym art. 173, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy art. 174, spowodowanie wypadku komunikacyjnego art. 177, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego art. 178a, spowodowanie wypadku przez żołnierza prowadzącego uzbrojony pojazd mechaniczny art. 355

(…)

… wyżej przedstawionych, tj. warunkach określonych w § 3 art. 42
Bieg zakazu prowadzenia pojazdów - art. 43 § 1, 2, 3
Uznanie zakazu za wykonany - art. 84
Niestosowanie się do tego zakazu = odpowiedzialność z art. 244
Art. 43.
§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy wymienione w art. 39 pkt 2 lub 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10.
§ 2. Pozbawienie praw…
… komunikacyjnego art. 177, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego art. 178a, spowodowanie wypadku przez żołnierza prowadzącego uzbrojony pojazd mechaniczny art. 355
Stan nietrzeźwości art. 115 §16
Środek odurzający - art. 6 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 24.04.1997r. - to każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działający na ośrodkowy układ
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz