Zakaz prowadzenia pojazdów - opracowanie środka karnego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakaz prowadzenia pojazdów - opracowanie środka karnego - strona 1 Zakaz prowadzenia pojazdów - opracowanie środka karnego - strona 2

Fragment notatki:

ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW ( Art. 42 )
Dotyczy zarówno skazanych, którzy mają uprawnienia do prowadzenia pojazdów, ale również takich, którzy nie mają takich uprawnień ( SN 1977 ). Oznacza to, iż w czasie trwania orzeczonego zakazu skazani nie mogą nabywać tych uprawnień.
a) określonego rodzaju- fakultatywny
- w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu,
- za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ( z rozdz. XXI )
- w szczególności, jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
POJAZD- ( Prawo o ruchu drogowym- ustawa z 20.06.1997- art. 2 )- środek transportu przeznaczony do poruszania się na drodze lub maszyna lub urządzenie do tego przystosowane.
UCZESTNIK RUCHU- pieszy, kierujący, jadący na koniu, nie jest nim np. naprawiający drogę, most, nie wydaje się, aby intencją ustawodawcy było ograniczenie kręgu podmiotów do osób prowadzących pojazd.
b) mechanicznych wszelkiego rodzaju albo mechanicznych określonego rodzaju- obligatoryjny:
- sprawca popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu komunikacji
- w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia ( katastrofy/wypadku ).
POJAZD MECHANICZNY- pojazd silnikowy, maszyna samobieżna, maszyny rolnicze, leśne, maszyny szynowe z napędem mechanicznym, budowlane, trolejbusy, statki i łodzie motorowe, samoloty. Nie jest pojazdem mechanicznym motorower i pojazd szynowy.
STAN NIETRZEŹWOŚCI ( Art. 115 §16 )- - zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub,
- zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Znany jest przypadek, gdzie sąd skazał na grzywnę sprawcę, który był kierowcą firmy transportowej. Spowodował on wypadek, nie ze swojej winy ( staruszka wbiegła mu pod koła ), w stanie nietrzeźwości, ale stężenie alkoholu przekraczało minimalnie dopuszczalną normę ( kierowca jechał rano po spotkaniu z kolegą ). Sąd miał obligatoryjny nakaz orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych- choćby określonego rodzaju, a orzeczenie zakazu prowadzenia samochodów oznaczałoby dla sprawcy zrujnowanie życia zawodowego. Sąd znalazł więc salomonowe wyjście- orzekając zakaz prowadzenia... helikopterów. c) wszelkich pojazdów mechanicznych- fakultatywny, na zawsze:
- sprawca popełnił przestępstwo z art. 173/174 ( sprowadzenie katastrofy/niebezpieczeństwa katastrofy ), - następstwem była śmierć innej osoby/ciężki uszczerbek na jej zdrowiu albo:
- sprawca popełnił przestępstwo z art. 177/355 ( wypadek komunikacyjny/wypadek spowodowany przez żołnierza ),


(…)

… )
- zakaz prowadzenia pojazdów na 2 lata w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego ( Art. 67 §3 )- jednak występuje on jako środek probacyjny, a nie środek karny.
- bezterminowo określa się środki karne jako środki zabezpieczające ( Art. 99 ), sąd uchyla zakaz jeśli ustały przyczyny jego orzeczenia
Obowiązują od uprawomocnienia się orzeczenia, okres - nie biegnie w czasie odbywania kary…
… ).
Zarzuca się ustawodawcy, że nie wspomniał Art. 42 §4. Tymczasem już wskazanie jako podstawy Art. 42 §3 wydaje się bezcelowe, bo sformułowanie "połowa okresu" zdaje się wskazywać jednoznacznie na okres terminowy ( nie może upłynąć połowa okresu "na zawsze" ). Tym bardziej nie ma sensu powoływać Art. 42 §4.
Jest to ważne- nie ma możliwości zatarcia skazania osoby wobec której orzeczona zakaz prowadzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz