Zdrowie publiczne definicja - strona 104

Budżet-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Budżet Gdy chodzi o definicje na gruncie polskim to zmieniały się one w czasie: PRL - budżet...

Język Urzędowy w Administracji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Grzegorz Janusz
 • Język Urzędowy w Administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2723

obliczeń matematycznych np. sprawdzenia rachunku w kasie sklepowej, obliczenia podatku itp. Definicje...

Kodeks Dobrej Administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 581

osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego. Zgodnie z kodeksem urzędnik ma działać bezstronnie...

Nieruchomość- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Józef Hernik
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1008

terytorialnego (potocznie zwane prywatnymi) W praktyce wyodrębniamy tzw. Nieruchomości publiczne...

PLAGIAT - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Bioetyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1841

lub, której autorstwa podano do publicznej wiadomości. Na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach...

Pozew, a powództwo.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1400

procesowym. Definicje pisma procesowego zawiera art. 125 KPC - są to wnioski i oświadczenia stron składane...

Socjogia religii - notatki z wykładu 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Sławomir Zaręba
 • Socjologia religii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1764

(Piwowarski) Religijność z wyboru (Zulehner) Religijność publiczna, selektywna (Borowik) Religijność prywatna...