Zdarzenie prawne - strona 206

Typy dóbr osobistych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

to w szczególności: zdarzenia związane z życiem rodzinnym, życiem seksualnym, stanem zdrowia, przeszłości, sytuacji...

Ubezpieczenia - wykład 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

) 17) ochrony prawnej - na wypadek konieczności skorzystania z ochrony prawnej (tj. z usług adwokata...

Prawo wykroczeń - ogólna charakterystyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2233

może być tylko ustawa (art. 1KW) -może się zdarzyć, że wykroczenie będzie doprecyzowane w aktach niższego rzędu -musza...

Historia, nurty socjologii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2716

CODZIENNOŚCI, lata '90-te, Georg Simmel, przedmiotem są zdarzenia, akcent na drobne czynności np. socjologia...

Klasyfikacja sytuacji kryzysowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3381

społecznego i w konsekwencji rodzą kryzysy natury społecznej. Obejmuje zdarzenia związane z ekologią i ochroną...