Zasada współmierności - strona 3

Rachunkowość zarządcza- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1050

). Z ustawy o rachunkowości wynika, że jednostki są zobowiązane do stosowania zasady współmierności. Ujmowane...

Konta wynikowe i wynik finansowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1204

kasowej) Zasada współmierności przychodów i kosztów- wg niej przychody ustala się zawsze na produkcji...

Modele wyceny bilansowej - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1008

. Najważniejsza- zasada współmierności, a następnie zasada memoriału, która jest związana z zasadą współmierności...

Koszty - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1148

a mają następujące zasady: Zasada memoriałowa Zasada współmierności Zasada ostrożności Zasada niekompensowania Zasada...

Rachunkowość - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1701

wartościowymi tej spółki nie powinny być ujęte w tej grupie majątkowej. 5.Zasada współmierności dotyczy...

Luki w prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

zasadami jak np. słusznością, sprawiedliwością, zasada współmierności dóbr. Nie jest dozwolone stosowanie...

Rachunkowość - test egzaminicyjny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Rachunkowość
Pobrań: 2744
Wyświetleń: 5943

zasada współmierności kosztów i przychodów. Na wynik finansowy wpływają zrealizowane w roku obrotowym...

Europejski Kodeks Dobrej Administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1085

seksualne. Zasada współmierności W toku podejmowania decyzji urzędnik musi zapewnić, że przyjęte działania...