Luki w prawie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Luki w prawie - strona 1 Luki w prawie - strona 2

Fragment notatki:

20.10.2010 Wykład 4 LUKI W PRAWIE Luki w prawie - występują wówczas, gdy ze względu na istniejące normy brakuje konsekwencji przyjętej regulacji. (luka regulacyjna) Sposoby wypełniania luki: - poprzez analogię: ustawową (legis) polega, że dla wypełnienia luki bierze się inną normę prawną, która reguluje inny, ale zbieżny stan faktyczny z zasad prawa (inris) bierze się pod uwagę ogólne zasady rządzące systemem prawa, a więc buduje się normę dla załatwienia konkretnego nieuregulowanego stanu prawnego podbudowują ją takimi zasadami jak np. słusznością, sprawiedliwością, zasada współmierności dóbr. Nie jest dozwolone stosowanie analogi w prawie karnym, bo w tym prawie przestępstwem jest tylko to, co wyraźnie jako przestępstwo zostało określone. „ Nullum crimen sine lege” - „Nie ma ustępstwa od ustawy” Kolizje norm prawnych występują wówczas, gdy do konkretnego stanu faktycznego ma zastosowanie więcej jak jedna norma, powstaje problem, którą wybrać. W wypadku kolizji normy stosuje się do ich usunięcia tzw. Reguły kolizyjne. przyjmuje się, że prawo nie działa wstecz, czyli dotyczy ono tylko takich sytuacji, które ujawniają się po jego wejściu w życie  prawo nie jest retroaktywne - lex retro non agit w wypadku kolizji ustaw „nowej” i „starej” stosuje się nową ustawę, chyba że coś innego wynika z wyraźnej regulacji; W prawie karnym jest jak wyżej chyba, że ustawa poprzednia jest względniejsza dla sprawcy norma o charakterze szczególnym ma zastosowanie przed normą o charakterze ogólnym - lex specialis derogat legi generali norma prawna o wyższej mocy prawnej ma pierwszeństwo przed normą o niższej mocy prawnej - lexit maiori derogat legi minori ; Moc prawna normy prawnej zależy od tego kto normę wydał, biorąc pod uwagę usytuowanie organów państwa. Systematyka prawa: Wszelkie normy prawne są zawarte w systemie prawa. Systemy prawa podzielone są na gałęzie. Wyróżnia się następujące gałęzie: prawo konstytucyjne - zespół ustaw i zawartych w nich norm, które regulują zasady funkcjonowania państwa (konstytucja) oraz funkcjonowanie organów władzy i dokonywanie wyborów. prawo administracyjne - dotyczy ono norm regulujących działanie organów administracji oraz stosunków pomiędzy organami administracji a podmiotami podporządkowującymi; W prawie administracyjnym brakuje regulacji kodeksowych, a występuje znaczna ilość ustaw regulujących różne zagadnienia, np.

(…)

… państwa (konstytucja) oraz funkcjonowanie organów władzy i dokonywanie wyborów.
prawo administracyjne - dotyczy ono norm regulujących działanie organów administracji oraz stosunków pomiędzy organami administracji a podmiotami podporządkowującymi;
W prawie administracyjnym brakuje regulacji kodeksowych, a występuje znaczna ilość ustaw regulujących różne zagadnienia, np. regulacja akt stanu cywilnego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz