Zasada równowagi instytucjonalnej i jednolitych ram instytucjonalnych UE - strona 24

Fundusze pomocowe UE dostępne dla Polski

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

i będzie wdrażał programy operacyjne, które określają ramy merytoryczne i instytucjonalne wykorzystania funduszy UE...

Grupy interesu i nacisku-Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Roman Backer
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 700
Wyświetleń: 5194

, policjantów, urzędników - wszelkie grupy ludzi funkcjonujących w ramach instytucji. W każdej większej...

System ochrony prawnej Unii Europejskiej

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
 • Administracja
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3997

Na ich podstawie są unormowane ramy prawne, kompetencje UE Akty prawodawcze Akt delegujący kompetencje  jest aktem...

Struktura systemu integracji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

proporcjonalności Zasada równowagi kompetencyjnej i instytucjonalnej Zasada wzmocnionej współpracy Zasada...

I Integracja Europy po 1989 roku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

na EBC: jednolity rynek, niezakłócone funkcjonowanie rynku wewnętrznego i polityki konkurencji...

Turystyka w negocjacjach z UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

do działania w ramach jednolitego rynku, dostosowania systemu prawnego oraz wprowadzenia niezbędnych rozwiązań...