Zasada równowagi instytucjonalnej i jednolitych ram instytucjonalnych UE - strona 23

Demokracja - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Stanisław Konopacki
  • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

w ramach procedury współdecyzji lub zgody dzieli ją z Radą. - Deficyt demokratyczny wynika z przeniesienia...

Fundusze strukturalne - wykłady

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Monika Krakała-Zielińska
  • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4991

Regionalnej (m. in. zasadę programowania) i środki w ramach tej polityki skierowano na 6 celów. powstał NUTS...