Fundusze strukturalne - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 6013
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze strukturalne - wykłady - strona 1 Fundusze strukturalne - wykłady - strona 2 Fundusze strukturalne - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ Monika Krakała - Zielińska
1.10.2011 r.
Występują fundusze strukturalne, które obowiązują na lata 2007 - 2013. Są 3 fundusze, czyli 2 fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Na 7 lat zostało przyjęte 5 rozporządzeń. DYŻUR - Katedra Prawa Europejskiego Gospodarczego, pokój 3.13, środa g. 15:30 - 16:30. ROZRÓŻNIENIE MIĘDZY FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI A FUNDUSZEM SPÓJNOŚCI (poziomy odróżnienia)
poziom wdrażania - Fundusze Strukturalne są wdrażane na poziomie regionów, a Fundusz Spójności jest wdrażany na poziomie państw członkowskich;
kryterium alokacji środków - w Funduszach Strukturalnych tym kryterium jest PKB (Produkt Krajowy Brutto, dochody z kraju), aby uzyskać wsparcie z Funduszy Strukturalnych to PKB na jednego mieszkańca musi być mniejszy niż 75% średniej unijnej (wspólnotowej); jeżeli będzie PKB mniejszy to taki region kwalifikuje się do wsparcia; w Funduszu Spójności jest inny wskaźnik - Dochód Narodowy Brutto (DNB - podmioty związane z gospodarką danego państwa, dochody z zagranicy), DNB musi być mniejszy niż 90 % średniej unijnej;
rozróżnienie historyczne - Fundusze Strukturalne to były fundusze ogólnounijne, natomiast Fundusz Spójności powstał jako instrument Komisji Europejskiej.
POJĘCIE POLITYKI SPÓJNOŚCI
Fundusze Strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) i Fundusz Spójności są finansowym instrumentem realizacji polityki spójności. Definicja Polityki Spójności
Polityka Spójności ma na celu wyrównywanie różnic gospodarczych i społecznych między obszarami Unii Europejskiej i w efekcie między mieszkańcami Unii Europejskiej, jest to taki sposób rozdzielania środków finansowych Unii, aby większość z nich trafiła do obszarów, które znajdują się w gorszej sytuacji społeczno - gospodarczej. Osiąganie spójności to jest niwelowanie, zmniejszanie różnic (fundusz kohezji, spójności). Polityka spójności jest to wsparcie wszystkich regionów, biednych i bogatych w mniejszym stopniu.
Kształtowanie się Polityki Spójności (pierwotnie Regionalnej) na przestrzeni lat:
lata 50. - wszystko zaczęło się w 1957 r., jest to rok podpisania Traktatu Rzymskiego w Rzymie, obowiązuje on do dzisiaj, miał nazwę Traktatu o funkcjonowaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, 1991 r.- zmiana nazwy na Traktat o Wspólnocie Europejskiej; Traktat z Lizbony zmienił nazwę Traktatu Rzymskiego na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (13.12.2009r.). 1957 r. - w preambule do tego Traktatu Rzymskiego (Traktat jeden podpisany w Rzymie, ale nazwy 3) stwierdzono, że państwa członkowskie pragną wzmocnienia jedności swoich gospodarek i zabezpieczenia ich harmonijnego rozwoju przez redukowanie różnic istniejących między regionami oraz łagodzenie zacofania regionów mniej uprzywilejowanych. Na mocy tego Traktatu powołano Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).


(…)

…. Koordynacja EBI i innych instrumentów finansowych: koordynacja organizacyjna - w ramach KKNSRO zasiadają przedstawiciele instytucji zarządzających operacjami EBI, ale także instytucjami zarządzającymi norweskim mechanizmem finansowym, szwajcarskim mechanizmem finansowym, mechanizmem finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
tzw. inne działania, np.:
wydawanie opinii przez ministra właściwego…
… w działaniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W odniesieniu do partnerów społecznych zasoby przydzielane są m. in. na udział w szkoleniach, na wzmacnianie dialogu społecznego oraz m. in. na wzmacnianie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców. Zachęcanie organizacji pozarządowych - środki finansowe są przewidziane na integrację społeczną, równość płci i równość szans…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz