Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

note /search

Program Operacyjny - "Kapitał Ludzki" - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY, MAZOWIA - tam można szukać konkursu PROGRAM OPERACYJNY ,,KAPITAŁ LUDZKI"  Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie  Wzór harmonogramu płatności  Wzór wniosku o płatność (wypełniamy go po wygranej)  Wytwarzanie korekt finansowych  Oświadczenie. Kwalifikowaln...

Prawo finansowe Unii Europejskiej 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2072

Fundusze strukturalne i system  finansowania projektów UE Prawo finansowe UE  (z uwzględnieniem  problematyki polityki  spójności)   Prawo finansowe w ujęciu: a) szerokim – ...

Prawo finansowe Unii Europejskiej 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218

Fundusze strukturalne i system  finansowania projektów UE Zasady prawa Unii Europejskiej  • W odniesieniu do prawa UE, zasady to pewne koncepcje prawne o fundamentalnym znaczeniu  tworzące wspólny dla państw członkowskich substrat ...

Prawo finansowe Unii Europejskiej 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

Fundusze strukturalne i system  finansowania projektów UE Prawo finansowe UE  (z uwzględnieniem problematyki  polityki spójności)   Prawo finansowe w ujęciu: a) szerokim – n...

Prawo finansowe Unii Europejskiej 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

Fundusze strukturalne i system  finansowania projektów UE Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej,  społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013 Polityka strukturalna/regionalna/spójności • Polityka strukturalna – termin najstarszy, używany od 1957 r.; celowe interwencje  Wspólno...

Fundusze strukturalne - wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 5999

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ Monika Krakała - Zielińska 1.10.2011 r. Występują fundusze strukturalne, które obowiązują na lata 2007 - 2013. Są 3 fundusze, czyli 2 fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Na 7 lat zostało pr...

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1764

Art. 158 TWE / TFUE art. 174 „Celem wspierania wszechstronnego, harmonijnego rozwoju, Wspólnota rozwija i kontynuuje działania prowadzące do wzmacniania swojej spójności ekonomicznej i społecznej. W szczególności dąży do zredukowania różnic w stopniach rozwoju poszczególnych regionów i zmnie...