Prawo finansowe Unii Europejskiej 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansowe Unii Europejskiej 1 - strona 1 Prawo finansowe Unii Europejskiej 1 - strona 2 Prawo finansowe Unii Europejskiej 1 - strona 3

Fragment notatki:

Fundusze strukturalne i system  finansowania projektów UE Prawo finansowe UE  (z uwzględnieniem  problematyki polityki  spójności)   Prawo finansowe w ujęciu: a) szerokim – normy prawa walutowego, dewizowego, budżetowego,  podatkowego, celnego oraz te, regulujące funkcjonowanie rynku finansowego; b) wąskim – normy dotyczące choćby pośrednio finansowania zadań publicznych  w postaci czynnej (zadania są finansowane z budżetu ogólnego UE) lub biernej  (prawo UE ustanawia zasady finansowania określonych zadań publicznych,  pozostawiając ich realizację – w ujęciu finansowym – PCz. • Źródła prawa budżetowego: a) prawo pierwotne – przede wszystkim TFUE; b) prawo wtórne – przede wszystkim tzw. decyzje i rozporządzenia budżetowe  (np. rozporządzenie Rady nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego  stosowane do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, Dz.U. UE 2002 L  248/16); * porozumienia międzyinstytucjonalne – porozumienie  międzyinstytucjonalne pomiędzy PE, Radą i KE z dnia 29 czerwca 1988 r. w  sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienie procedury budżetowej (Dz. U. UE  1988 L 185/33).  •   Rozwój prawa budżetowego (z uwzględnieniem polityki spójności) • Odrębne budżety każdej z 3 Wspólnot; • Traktat o fuzji (podpisany 8.04.1965 r., wchodzi w życie w lipcu 1967 r.) – integracja  wydatków administracyjnych i odpowiadających im dochodów EWWiS, dochodów i  wydatków EWG oraz EWEA; • Traktaty luksemburskie z 21.04.1970 r. oraz z 22.07.1975 r.  (tzw. traktaty budżetowe) –  stworzyły, wraz z przepisami wydanymi na ich podstawie,  podstawowe ramy obecnie  funkcjonującego porządku budżetowego UE oraz zaprowadziły system tzw. własnych źródeł  Wspólnoty, zapowiadając odejście od wpłat PCz; • I pakiet Delorsa (plan reformy budżetu ogólnego Wspólnot przyjęty w 1988 r.) – w  odniesieniu do funduszy strukturalnych wzmocniono zasadę koncentracji - przeznaczono je  bezpośrednio nie na ogólne wsparcie gospodarek PCz, ale na realizację jedynie niewielu  (stosunkowo szeroko określonych) celów uznanych za priorytetowe z punktu widzenia  efektywności oddziaływania na poziomie wspólnotowym: ü 1 cel – wspieranie rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów słabiej rozwiniętych  (EFRR, EFS oraz sekcja gwarancji funduszu rolneg);, ü 2. cel – przemiana regionów, regionów granicznych i części regionów, w których  zlokalizowane są branże schyłkowe (EFRR i EFS), ü 3 cel – zwalczanie długookresowego bezrobocia (EFS), ü 4 cel – ułatwienie integracji zawodowej młodzieży (EFS), ü 5 cel – przyspieszenie dostosowań struktur rolnych oraz wspieranie rozwoju obszarów  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz