Zasada równowagi instytucjonalnej i jednolitych ram instytucjonalnych UE - strona 22

Polityka handlowa krajów UE

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

uczestnictwo UE w GATT i WTO. Zobowiązania podejmowane przez WE w ramach GATT/WTO w zakresie polityki handlowej...

Integracja Europejska - Balsa

  • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
  • Integracja europejska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3374

12.Wspólna polityka handlowa: porozumienia w ramach unii celnej, strefy wolnego handlu, GSP oraz EOG...

Integracja Europejska - wykład 5

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1001

w ramach III filara (WSiSW), Porozumienia międzynarodowe zawarte z krajami trzecimi. Kraje kandydujące...