Zasada proporcjonalności - strona 16

Zasady prawa europejskiego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 630

tylko wtedy jeżeli system prawa wewnętrznego na to zezwala, bo to wpływa na regulację konstytucyjną. 2) Zasada...

6 zasad konstytucyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

, a nie niezgodnych, które na podstawie art. 77 ust. 1 (nie został wyłączony) muszą być wyrównane; zasada...

Zasady ogólne KPA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3640

podstaw prawnych działania całej administracji publicznej) Zasada proporcjonalności (służy ograniczeniu...

Proces i program produkcyjny

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Artur Rzempała
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1561

przebiegu procesu produkcyjnego. 1.ZASADA PROPORCJONALNOŚCI Zaleca właściwy podział zadań procesu...

Porządek prawny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232

oraz zasady proporcjonalności. Akty prawne są uzasadniane i odnoszą się do propozycji, inicjatyw, zaleceń...