Zasada proporcjonalności - strona 17

Spis pytań egzaminacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1162

konstytucyjnych bez uprzedniego wykorzystania wszystkich dostępnych środków odwoławczych. 2. Zasada...

Zatrzymanie rzeczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

z zasadą proporcjonalności ( Art. 227 ), tzn.: Przykład: policjanci zatrzymali osobę posiadającą narkotyki...

Stany nadzwyczajne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1694

okazują się niewystarczające. zasada proporcjonalności Działania podejmowane po wprowadzeniu stanu...

Elementy teorii argumentacji - Subsumcja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1372

iniuria Ius non oritur - z działań bezprawnych nie może powstać prawo. Zasada proporcjonalności - środki...

Wykład - Parlament Europejski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 497

. Wymagane jest przy tym oparcie systemu wyborczego na zasadzie proporcjonalności i takie kształtowanie...

Gracz i świat przedstawiony - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Karina Cicha
 • Programowanie aplikacji multimedialnych w _rodowisku flash
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

Jest to również element (poza tak zwanymi grami czystej szansy), który wpływa na rezultat gry, choć nie na zasadzie...

Cele i zasady polityki regionalnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Wojciech Bitner
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

zgodnie z zasadą pomocniczości, stosując się też do zasady proporcjonalności. Zasada programowania Zasada...