Zasada memoriałowa - strona 4

Rachunek przepływów pieniężnych test 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1883

z inwestycyjnej i finansowej ustala się stosując: zasadę memoriałową zasadę kasową żadna z powyższych. 6. Różnice...

Encyklopedia rachunkowości - Z

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

przez zasadę memoriałową, gwarantującą kompletność danych o działalności kupca czy bankiera w średniowieczu...

Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 6706
Wyświetleń: 18655

. Zasada memoriałowa w rachunkowości: a) gwarantuje poprawność obliczeń w procedurze ustalania wyniku...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 2688
Wyświetleń: 2898

i strat sporządza się m.in. zgodnie z zasadą: Memoriałową Momentem bilansowym na który sporządza...

Rachunkowośc podatkowa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Jonas
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 1820
Wyświetleń: 4676

. Nadrzędne zasady rachunkowości w kontekście prawa podatkowego ZASADA MEMORIAŁOWA W księgach rachunkowych...