Zasada memoriałowa

Zasady rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawowe zagadnienia z rachunkowości
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2268

z nich to (Olchowicz, 2006, s. 29-38, Olchowicz, 1998, s. 18-21, Micherda, 2005, s. 25-29): zasada memoriałowa zasada...

Test egzaminacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Organizacja rachunkowości w firmie
Pobrań: 630
Wyświetleń: 5992

Które z wymienionych założeń stwarza największą elastyczność w jego stosowaniu: Zasada kontynuacji Zasada memoriałowa...

Rachunkowość - podstawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

a nie o kondycji finansowej. Zasada memoriałowa - zapisujemy gdy zostaje wystawiona faktura Zasada kasowa...

Rachunkowość finansowa 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

się w księgach i sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną (niezależnie od formy prawnej). Zasada...

Mierniki księgowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2317

zysku nie pokrywa się z wielkością gotówki (komponentem każdego z tych mierników jest zysk - zasada...