Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 9

Programy Operacyjne

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1708

EFRR w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna. Zasady te będą polegały głównie na: utworzeniu...

Programy pomocy przedakcesyjnej UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

zaznaczyć, iż oprócz określenia ram instytucjonalnych dla przyszłego wdrażania programu, na okres do akcesji...

Europejski Obszar Gospodarczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

ze Wspólnotą jest stworzenie jednolitego rynku, na którym obowiązują identyczne zasady i równoprawne warunki...

Porządek prawny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1204

instytucjonalne, akty prawne przyjmowane w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, akty...

Prawo Unii Europejskiej - notatki 5

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

- powołano do życia poszczególne organy unii gospodarczej i pieniężnej, sformułowano ramy prawne jednolitej...

Polityka regionalna - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

one francuskim departamentom lub niemieckim powiatom (Kreis). 3. Kształtowanie polityki regionalnej w ramach Unii...