Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 10

Polityka handlowa krajów UE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

, innych umów ustanawiających specyficzne ramy instytucjonalne, porozumień mających poważne implikacje budżetowe...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

STANOWISKO NEGOCJACYJNE Dla określenia ram czasowych procesu harmonizacji i implementacji prawa...

Traktat z Maastricht - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 476

. Ustalono też nowe ramy instytucjonalne UE: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej (dawniej: Rada Ministrów...

Integracja europejska - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1757

lepiej spełniać, w jednolitych ramach instytucjonalnych, powierzone im zadania... (Preambuła Traktatu...

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mariusz Maszkiewicz
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 770

), jednolita podmiotowość prawna UE, i w zakresie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). W ramach...