Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 11

Integracja Europejska - wykład 4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1197

. Integracja w ramach EWG w latach '70: Spadek szybkości wzrostu integracji. 1. Czynniki zewnętrzne: - Wzrost...

Traktat z Maastricht

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

o ustanowieniu Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej) w ramach kolejnej konferencji, którą zaplanowano...

Integracja europejska - wprowadzenie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Radosław Potorski
  • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

jeśli nie jednego państwa to zharmonizowanego obszaru współpracy państw chrześcijańskich. Stworzenie ram...

Integracja Europejska - wykład 7

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 455
Wyświetleń: 994

o współpracę w ramach polityki zagranicznej i bezpieczeostwa oraz spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości...