Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 12

Stanowienie prawa procedura traktatów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr inż. Jarosław Kaczyński
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

specyficzne ramy instytucjonalne o Umowy majace skutki budżetowe o Umowy dot dziedzin wymagających zwyklej...

Prawo UE - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Piotr Solarz
  • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

pomocniczości (zasady subsydiarności), która jest bliżej określona w art. 5 TWE. 2.3.1.2. Jednolite ramy...