Konsultacje i ich charakter prawny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsultacje i ich charakter prawny - strona 1

Fragment notatki:

Konsultacje i ich charakter prawny. 44.Konsultacje i ich charakter
Konsultacje są instytucją o charakterze niewładczym w przeciwieństwie do referendum lokalnego. Wszystkie trzy ustawy samorządowe zawierają analogiczne rozwiązania dotyczące przesłanek przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, a mianowicie: 1.konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane w przypadkach przewidzianych ustawami ( jeżeli przepis ustawy przewiduje przeprowadzenie konsultacji w ramach procedury, to obowiązkiem będzie przeprowadzenie tych konsultacji )
2.oraz innych sprawach ważnych dla JST Konsultacje możemy podzielić na dwie grupy w oparciu o kryterium woli podmiotu konsultującego , na konsultacje przeprowadzone:
- gdy przepis prawa nakłada nań obowiązek przeprowadzenia konsultacji przed podjęciem jakiegoś rozstrzygnięcia ( konsultacje obligatoryjne)
- z własnej woli w innych sprawach ważnych ( konsultacje fakultatywne) Konsultacje nie posiadają zwartej regulacji prawnej, która miała by charakter jednolity dla terytorium całego kraju. Ustawodawca przekazał bowiem jeżeli chodzi o zasady przeprowadzania konsultacji i tryb przeprowadzania konsultacji kompetencje do ich ustalenia organom stanowiącym JST ( rady gmin, rady powiatów, sejmiki wojewódzkie w ramach swojej działalności uchwałodawczej powinny określić tryb przeprowadzenia konsultacji w określonej JST. Taka regulacja doprowadzi do tego, że będziemy mięli zupełnie inne zasady konsultowania mieszkańców w poszczególnych JST. Może dojść do tego, że gdy w ramach tej samej procedury będziemy zmieniali granice administracyjną gmin będziemy konsultowali w inny sposób jednych mieszkańców gminy, a w inny sposób drugich ( przepisy milczą na temat kręgu podmiotów, który ma być skonsultowany, czyli np. ilu mieszkańców powinno wypowiedzieć się w danej sprawie, jakie środowiska i w jaki sposób mają być konsultowane ). Skoro nie ma regulacji ogólnej czy można wynieść jakieś podstawowe zasady przeprowadzania konsultacji i czy w oparciu o te zasady możemy kwestionować legalność uchwały jakiejś rady gminy, która będzie określała ich sposób. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.
Referendum ma charakter rozstrzygający.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz