Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 13

Demokracja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2212

szczeble socjalna - wszystkie jednostki w ramach określonej zbiorowości mają równe prawo do podmiotowości...

Historia Uni Europejskiej poczatki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

na arenie międzynarodowej, a wszelkie umowy z krajami trzecimi są nadal zawierane przez Wspólnoty, w ramach...

Rozbicie dzielnicowe - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

się początkowo w ramach dzielnic. Dlatego po zjednoczeniu dawna dzielnica-ziemia pozostawała podstawową formą...

Wykład - Organizacje międzynarodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

: musi być skierowana na wspieranie celów UE szanuje zasady określone w traktatach i jednolite ramy instytucjonalne UE...

Pojęcie zasad konstytucyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2702

normę w ramach pewnych instytucji D)społecznej doniosłości norm Zasady konstytucyjne w sensie opisowym...

Fundusze strukturalne - wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Monika Krakała-Zielińska
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 5215

Regionalnej (m. in. zasadę programowania) i środki w ramach tej polityki skierowano na 6 celów. powstał NUTS...

Wykład - Prakseologia międzynarodowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1603

, czyli tworzeniem planu działania i dokonywaniu prób; w ramach prakseologii wypracowano zasady działania...