Wykład - Organizacje międzynarodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  - Organizacje międzynarodowe - strona 1 Wykład  - Organizacje międzynarodowe - strona 2 Wykład  - Organizacje międzynarodowe - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1, 7 X 2008 - Organizacje międzynarodowe - zrzeszenie państw i innych podmiotów prawa międzynarodowego utworzonych dla realizacji zadań określonych w statucie.
Organizacje międzypaństwowe (na podstawie umowy międzynarodowej)
Organizacje pozarządowe - zrzeszają stowarzyszenia i osoby fizyczne z różnych państw (statut, konstytucja, traktaty konstytucyjne itp.)
- Prawo organizacji międzynarodowej
Prawo pierwotne - umowa międzynarodowa ustanawiająca taką organizację i wszelkie porozumienia zmieniające taką umowę międzynarodową.
Prawo stanowione przez organizacje:
decyzje dotyczące wewnętrznego funkcjonowania organizacji - kompetencje pro foro interno.
prawo wtórne - decyzje dotyczące państw członkowskich - kompetencje pro foro externo.
- Podmiotowość prawna organizacji międzynarodowych Podmiotem danego systemu prawa jest ten, kto ma wynikające prawa i obowiązki. Przez setki lat były to państwa. P II wojnie światowej utrwaliło się stanowisko, że organizacje międzynarodowe mogą mieć podmiotowość prawną: - umowy z państwami trzecimi,
- prawo korzystania z przywilejów i immunitetów, - prawo czynnej i biernej legacji, - zdolność do czynności prawnej.
- Organizacje ponadnarodowa - poszczególny rodzaj organizacji międzypaństwowej.
Tworzy samodzielny, autonomiczny porządek prawny (różny od prawa międzynarodowego i prawa krajowego).
Stanowi prawo pochodne (wtórne) szczególnego rodzaju i stosuje się bezpośrednio w sferze wewnętrznej państw członkowskich i cechuje się pierwszeństwem stosowania.
UE ustanowiona na mocy art. 1 TUE (podpisanego w 02.1992, w życie wszedł w 1993).
UE składa się z tzw. dachu i trzech filarów:
Dach UE:
1. Cele UE (art. 2 TUE): - Popieranie postępu gospodarczego I społecznego; wysokiego poziomu zatrudnienia, osiągnięcie zrównoważonego I trwałego rozwoju;
- Potwierdzenie na arenie międzynarodowej tożsamości, zwłaszcza poprzez realizację WPZiB stopniowe ustanowienie wspólnej polityki obronnej;
- Umocnienie ochrony praw i interesów obywateli p.czł. poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii - Utrzymanie i rozwój UE jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w której jest zagwarantowany swobodny przepływ osób; środki kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, zwalczania przestępczości. - Pełne zachowanie wspólnotowego dorobku prawnego i jego rozwijanie.
2. Wspólne wartości celów (art. 6 TUE): - Zasady wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podst. wolności, państwa prawa - zasady wspólne dla wszystkich p.czł.
- Prawa podst. określone w EKPC (1 1950) oraz prawa podstawowe wynikające z tradycji konstytucyjnej poszczególnych p.czł.

(…)

… bezpośredni i pierwszeństwo stosowania wobec prawa.
- Podmiotowość prawna - prawo do zawierania umów m-owych, prawo legacji, przystąpienia do organizacji m-owych, zdolność procesowa. Trzy wspólnoty w I filarze: a) Wspólnota Europejska (WE) (do czasu tr. z Mastricht Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)) - stworzenie wspólnego rynku poprzez realizację 4 swobód i prowadzenie wspólnych polityk. W ramach WE realizowana jest też Unia Gospodarcza i Walutowa (UgiW).
Swoboda przepływu:
osób
towarów / handlu
usług
kapitału
b) Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA) - cywilne wykorzystywanie energii jądrowej.
c) Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) - traktat ją ustanawiający jako jedyny zawarto na czas określony - 50 lat. Wygasł 22 VII 2002 r. Regulowane nim obszary włączono do TWE.
II filar
Wspólna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz