Wykład - wprowadzenie do przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wprowadzenie do przedmiotu - strona 1 Wykład - wprowadzenie do przedmiotu - strona 2 Wykład - wprowadzenie do przedmiotu - strona 3

Fragment notatki:

System Instytucjonalny i Prawny Unii Europejskiej
WYKŁAD 1 *Organizacje międzynarodowe - zrzeszenie państw i innych podmiotów prawa międzynarodowego utworzonych dla realizacji zadań określonych w statucie
*Organizacje międzypaństwowe (na podstawie umowy międzynarodowej)
*Organizacje pozarządowe - zrzeszają stowarzyszenia i osoby fizyczne z różnych państw * Prawo organizacji międzynarodowej
Prawo pierwotne - umowa międzynarodowa ustanawiająca taką organizację i wszelkie porozumienia zmieniające taką umowę międzynarodową (statut, konstytucja, traktaty konstytucyjne itp.)
Prawo stanowione przez organizacje:
decyzje dotyczące wewnętrznego funkcjonowania organizacji - kompetencje pro foro interno.
prawo wtórne - decyzje dotyczące państw członkowskich - kompetencje pro foro externo.
*Podmiotowość prawna organizacji międzynarodowych Podmiotem danego systemu prawa jest ten, kto ma wynikające prawa i obowiązki. Przez setki lat były to państwa. Po II wojnie światowej utrwaliło się stanowisko, że organizacje międzynarodowe mogą mieć podmiotowość prawną: - umowy z państwami trzecimi,
- prawo korzystania z przywilejów i immunitetów, - prawo czynnej i biernej legacji, - wolność do czynności prawnej.
*Organizacje ponadnarodowa - szczególny rodzaj organizacji międzypaństwowej.
Tworzy samodzielny, autonomiczny porządek prawny (różny od prawa międzynarodowego i prawa krajowego).
Stanowi prawo pochodne (wtórne) szczególnego rodzaju i stosuje się bezpośrednio w sferze wewnętrznej państw członkowskich i cechuje się pierwszeństwem stosowania.
UE ustanowiona na mocy art. 1 TUE (Maastricht, podpisanego w 02.1992, w życie wszedł w 1993).
UE składa się z tzw. dachu(cele i wartości wspólne) i trzech filarów:
*'Dach' UE:
1. Cele UE (art. 2 TUE): - Popieranie postępu gospodarczego i społecznego; wysokiego poziomu zatrudnienia, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju
- Potwierdzenie na arenie międzynarodowej tożsamości, zwłaszcza poprzez realizację WPZiB i tworzenie wspólnej polityki obronnej
- Umocnienie ochrony praw i interesów obywateli p.czł. poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii - Rozwój UE jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w której jest zagwarantowany swobodny przepływ osób; środki kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, zwalczania przestępczości. - Zachowanie wspólnot, dorobku prawnego i jego rozwój
2. Wspólne wartości (art. 6 TUE): - Zasady wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podst. wolności, państwa prawa - zasady wspólne dla wszystkich p.czł.


(…)

… je specyficzny reżim wspólnotowy - skutek bezpośredni i pierwszeństwo stosowania wobec prawa krajowego.
- Podmiotowość prawna - prawo do zawierania umów międzynarodowych, prawo legacji, przystąpienia do organizacji międzynarodowych, zdolność procesowa. Trzy wspólnoty w I filarze: a) Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)
-Paryż '51, na podst. Planu Schumanna (inicjatywa J. Monneta)
-traktat ją ustanawiający jako jedyny zawarto na czas określony - 50 lat. Wygasł 22 VII 2002 r. -regulowane nim obszary włączono do TWE
a) EWG
-Rzym '57
-od czasu traktatu z Maastricht → Wspólnota Europejska (WE) - stworzenie wspólnego rynku poprzez realizację 4 swobód i prowadzenie wspólnych polityk. W ramach WE realizowana jest też Unia Gospodarcza i Walutowa (UGiW)
b) Euratom -Rzym '57 Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA…

-możliwośc taka istnieje na podstawie ogólnych zasad międzynarodowego prawa traktatów → na podstawie uzgodnienia z pozostałymi państwami członkowskimi, jednostronne wystąpienie z powołaniem się na klauzulę zmiany okoliczności
*wykluczenie z UE
-formalnie też niemożliwe
-art. 7 TUE daje możliwośc zawieszenia 'określonych praw'
-w skrajnych przypadkach można się odwołac do (art.60) KW o prawie umów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz