Integracja europejska - opracowanie zagadnień - Europejski Bank Centralny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja europejska - opracowanie zagadnień - Europejski Bank Centralny - strona 1 Integracja europejska - opracowanie zagadnień - Europejski Bank Centralny - strona 2 Integracja europejska - opracowanie zagadnień - Europejski Bank Centralny - strona 3

Fragment notatki:

Biorąc pod uwagę teorię integracji gospodarczej przedstaw konsekwencje eliminacji ceł między państwami tworzącymi unię celną.
- wyeliminowanie wszelkich przeszkód taryfowych (ceł) w przepływie towarów między krajami; - wprowadzenie wspólnej taryfy celnej, zewnętrznej; - przestaje być potrzebne świadectwo pochodzenia towaru.
Biorąc pod uwagę teorię integracji gospodarczej przedstaw konsekwencje eliminacji ceł między państwami tworzącymi strefę wolnego handlu.
- w wyniku wolnego handlu znoszono cła między państwami członkowskimi; - kraje te zachowały własne taryfy celne w stosunkach z innymi; - stworzono świadectwo pochodzenia towaru, skąd towar jest importowany, żeby zapobiec przepływowi towarów najpierw do państwa z niższym cłem, a dopiero potem dalej. Co jest podstawą prawną tworzenia rynku wewnętrznego w ramach UE?
Traktat o EWG z 1958r., Biała Księga z 1985r., Jednolity Akt Europejski z 1987r., Traktat z Maastricht z 1993r. Co nazywamy dorobkiem prawnym Unii Europejskiej?
Co oznacza znaczek CE?
Jest potwierdzeniem, iż producent lub importer deklaruje zgodność wyrobu z odpowiednimi dyrektywami „nowego podejścia”. Nie jest to symbol jakości, ani też symbol rękojmi bezpieczeństwa. Nie stosuje się go na towarach nie objętych dyrektywami. Co przewiduje, w zakresie handlu, wdrażane partnerstwo Euro-Śródziemnomorskie?
Co to jest dyrektywa, do kogo jest dyrektywa i jaka jest formuła jej obowiązywania?
Nazwa aktu prawnego uchwalanego przez Wspólnotę Europejską. Dyrektywa kierowana jest do państw członkowskich. Wiąże, co do celu, pozostawiając państwom swobodę wyboru środków i metod. Co to jest ECU?
ECU jest jednostką walutową opartą na tzw. koszyku walut narodowych, skonstruowanym na zasadzie proporcjonalności do potencjałów gospodarczych państw uczestniczących. ECU jest bezgotówkowym środkiem rozliczeniowym. W 2002 została całkowicie zastąpiona przez EURO - pierwszą europejską walutę gotówkową. Co to jest Europejski Bank Centralny?
Ponadnarodowy główny (centralny) bank Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Do systemu wchodzą także banki narodowe państw tworzących unię walutową. EBC powstał w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (1999r.) Zajmuje się emisją EURO oraz prowadzeniem polityki pieniężnej i walutowej w Unii Europejskiej. Co to jest Europejski System Banków Centralnych?
Europejski System Banków Centralnych, system koordynacji polityki pieniężnej banków centralnych krajów Unii Europejskiej. Kraje członkowskie UE w trzecim etapie budowy Unii Gospodarczej i Walutowej mają przekazać ESBC kompetencje w zakresie regulacji stopy procentowej oraz kursu walutowego. System ma być niezależny od rządów i instytucji wspólnotowych. Jego organem nadrzędnym ma być Europejski Bank Centralny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz