Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 8

Zasady TWE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

równowagi instytucjonalnej - instytucje wspólnotowe mogą działać tylko i wyłącznie w ramach przyznanych...

System prac Sejmu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

: zasada sesyjności - polega na tym, że w ramach kadencji Sejmu wyodrębnia się krótsze - kilkumiesięczne...

Prawo w UE - Swobody europejskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

w ramach określonego systemu integracyjnego. Współzależność rozumie się jako zacieśnianie wzajemnych...

Prawo Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

w ramach określonego systemu integracyjnego. Współzależność rozumie się jako zacieśnianie wzajemnych...

Realizacja programu rynku wewnętrznego

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

: 1) kwestii organizacyjno-prawnych, w tym głównie utworzenia prawnych ram działania w skali...