System prac Sejmu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System prac Sejmu-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

System prac Sejmu.
Sposób funkcjonowania parlamentu odpowiada współcześnie jednej z dwóch zasad: zasada sesyjności - polega na tym, że w ramach kadencji Sejmu wyodrębnia się krótsze - kilkumiesięczne odcinki czasowe tzw. sesje, w ramach których izby mogą się zbierać na posiedzenia plenarne. W okresie międzysesyjnym nie ma możliwości zwołania posiedzeń izby, chyba, że zostanie zwołana tzw. sesja nadzwyczajna. Prawo zwoływania sesji przysługuje prezydentowi , a dopiero na sesji możliwe jest zwoływanie posiedzeń izby przez prezydium lub jej przewodniczącego. Terminy są jednak przeważnie regulowane przez prawo.
zasada permanencji - polega na tym, że kadencja parlamentu ma charakter jednolity, więc nie istnieje podział na okresy sesji i okresy międzysesyjne. Posiedzenia może zwoływać przewodniczący izby lub jej prezydium w dowolnym czasie , wg potrzeb. Zasadę tą wprowadzono w Polsce nowelą sierpniową z 1989.obecnie nasza konstytucja przewiduje wg art. 109, że Sejm i Senat obradują na posiedzeniach.
Posiedzenie Sejmu to zgromadzenie pełnego składu izby w celu obradowania nad sprawami objętymi porządkiem dziennym. Posiedzenia trwa tak długo aż porządek dzienny zostanie wyczerpany. Posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. Terminy spotkań określa Prezydium Sejmu, zwykle na zakończenie poprzedniego posiedzenia a samo zwołanie posiedzenia leży w gestii Marszałka. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz