Źródła i historia integracji europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła i historia integracji europejskiej  - strona 1 Źródła i historia integracji europejskiej  - strona 2 Źródła i historia integracji europejskiej  - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 1 Ku zjednoczonej Europie- od starożytności do dziś Czy zmierzamy ku zjednoczonej Europie? „Niniejszy Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy...”
Traktat o Unii Europejskiej (art. 1)
Czy narody europejskie rzeczywiście dążą do tworzenia coraz ściślejszego związku? Historyczne i kulturowe źródła integracji. Starożytność Wspólne korzenie kultury europejskiej: dorobek Grecji, Rzymu. Wspólna religia: chrześcijaństwo.
Pomimo upadku politycznego, cywilizacja greko-rzymska przetrwała. W dużej mierze jest to zasługa Kościoła (zwłaszcza rola klasztorów w gromadzeniu wiedzy, przekazywaniu tradycji i zachowywania elementów rzymskiej oświaty)
Obszar geograficzny, gdzie przetrwała spuścizna chrześcijańskiego Rzymu: Europa Zachodnia
Wczesne średniowiecze Podział staje się regułą polityczną
Centrum cywilizacji łacińskiej przesunęło się na północny zachód. Karol Wielki próbował odnowić Cesarstwo Rzymskie. Jego państwo wkrótce się rozpada. kształtującą Europę. Równocześnie jednak wspólnota jest regułą kulturową.
Dojrzałe i późne średniowiecze Centrum cywilizacji łacińskiej przesunęło się na północny zachód. Choć nikt wówczas nie określiłby tego w ten sposób, w praktyce realizowane są zasady swobody przepływu osób kapitału i usług (towarów nie - cła!).
Ponadto wszyscy wykształceni posługują się tym samym językiem - łacina.
Do kręgu cywilizacji europejskiej dołączają stopniowo kraje europy Środkowej w tym Polska. Renesans Wielkie Odkrycia Geograficzne - potwierdzenie tożsamości europejskiej poprzez kontakt z innymi cywilizacjami. Zmiana postrzegania Boga i religii: doceniony zostaje rozum , człowiek w centrum zainteresowania Mimo to, w umysłowości renesansu religia wciąż odgrywa dużą rolę.
Nowe źródła podziału: Protestantyzm - rozłam w chrześcijaństwie
Nacjonalizm gospodarczy (merkantylizm),przy równoczesnym wzroście zależności
Łacina traci na znaczeniu, ale zyskuje język francuski Oświecenie Kult rozumu, sformułowanie nowych idei: demokracja prawa człowieka, państwo prawa tolerancja.
Równocześnie coraz większe postępy nauki - nowy wymiar jedności Europy - wspólny dorobek naukowy, wspólnota uczonych .
POTWIERDZAJĄC swe przywiązanie do zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego, POTWIERDZAJĄC swe przywiązanie do podstawowych praw socjalnych...


(…)

… pomiędzy poszanowaniem suwerenności państw a tworzeniem instytucji ponadnarodowych
Rodzaj rozwiązania pośredniego zasugerował Saint-Simon: integrację polityczną dzięki integracji gospodarczej
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS)
Deklaracja Schumana: 9 maj 1950.
Podpisanie Traktatu 18 kwietnia 1951 w Paryżu.
Cel polityczny: Zakończyć ryzyko wojen francusko-niemieckich, poprzez integrację ich przemysłów ciężkich.
Cel długofalowy: głębsza i o większym zasięgu integracja gospodarcza. Powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali i jej instytucje: Wysoka Władza, Rada Ministrów, Wspólne Zgromadzenie, Trybunał Sprawiedliwości
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG)
Podpisany: 25 marca 1957 w Rzymie. Równocześnie podpisano Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EUROATOM).
Cel ambitny: wspólny rynek.
Ponadto: - unia celna (oczywiście)
- jednolite zasady konkurencji (dlaczego?)
- Wspólna Polityka Rolna (inny kontekst)
- polityka transportowa (długo nie realizowana)
- uregulowanie relacji z terytoriami zależnymi
Traktat Fuzyjny
Podpisany w 1965 w Brukseli.
Uporządkowanie systemu instytucjonalnego:
1. Jedna Komisja: Komisja Wspólnot Europejskich
2…
…:
- przejściowy spadek PKB
- wzrost bezrobocia (8,5%)
- inflacja (14%) stagflacja
- porzucony zostaje Plan Wernera
Lata 80. - nowy impuls dla integracji
1979 pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego
początek lat 80. projekty Unii Europejskiej
1983 powrót koniunktury w gospodarce
1986 Jednolity Akt Europejski:
- m. in. polityka spójności gospodarczej i społecznej
Poszerzenia Wspólnot na południe…
…-lecie: tylko Maastricht?
1992 Traktat z Maastricht
- utworzenie Unii Europejskiej (tzw. trzy filary)
- plan Wprowadzenia Unii Gospodarczo-Walutowej (kryteria konwergencji)
1997 Traktat z Amsterdamu
2001 Traktat z Nicei
2004 „Nowy Traktat Rzymski”

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz