Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 53

Wykład (9)

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Zofia Dyl
  • Psychologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

oraz zmniejszają zróżnicowanie wewnątrzgrupowe w ramach każdej z grup • • • • Stereotypy służą uzyskiwaniu większej...

Czym jest religia- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Marcin Pomarański
  • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 350
Wyświetleń: 924

: - pośrednie(przyjęcie zasad instytucjonalno - prawnych, by ułatwić korzystanie z uprawnień i zapobiegać...

Media jako czwarta władza-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Włodzimierz Andrzej Rostocki
  • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

przeprowadzenia swej woli, także wbrew oporowi, w ramach pewnego stosunku społecznego, bez względu na to, na czym...