Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 52

Przepływ kapitału i osób

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

zatrudnienia. Mimo iż Układ Europejski tworzy ramy formalnoprawne dostępu do rynku pracy polskich pracowników...

Giełda - podstawowe informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

z tytułu zajętej pozycji w kontrakcie terminowym. Działania podejmowane w ramach operacji asekuracyjnych...

Integracja europejska

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2436

już zrealizowano i dlatego też uważa się, że nie ma sensu, by zasady produkcji i zbytu węgla i stali, w ramach...

Giełda - Charakter rynku

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127

dokonywania obrotu. GPW - dokonywany jest w ramach sesji giełdowych od 9 OO - 16 OO od poniedziałku do piątku...

Federacje- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

-suwerenność należy do części składowych - realizowanie wspólnych zadań w ramach zawartej umowy -ustawodawstwo...

Europejski system ochrony praw człowieka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Europejski System Praw Człowieka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 6356

zastanowić się, którą z opcji wybrać Opcji. Czy w ramach tego standardu możemy bronić praw człowieka...

Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

krajowych, jak i ich oddziałów zagranicznych na terenie UE. Szybkość i efektywność wypłat w ramach systemu...