Państwo - suweren w dziedzinie polityki pieniężnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo - suweren w dziedzinie polityki pieniężnej - strona 1 Państwo - suweren w dziedzinie polityki pieniężnej - strona 2 Państwo - suweren w dziedzinie polityki pieniężnej - strona 3

Fragment notatki:

Państwo jest suwerenem w dziedzinie polityki pieniężnej.
Suwerenność wyraża się w nie podleganiu żadnym innym władzom zewnętrznym i wewnętrznym. Władztwo finansowe wyraża się w trzech atrybutach:
Prawo do ustanawiania i emitowania pieniądza państwowego jako obowiązującego środka płatniczego
Prawo do ustanawiania i pobierania w trybie publicznym dochodów
Prawo do dokonywania wydatków związanych z wykonywaniem funkcji publicznych
Współczesne państwo często przekazuje innemu wewnętrznemu podmiotowi publicznemu, prawo do stanowienia dochodów publicznych.
Konstytucyjne przekazywanie uprawnień do poboru danin publicznych oraz stosowania z tym polityki finansowej określa się mianem decentralizacji finansowej.
Decentralizacja finansowa może mieć postać:
Reglamentacji pozytywnej - polega na konstytucyjnym i ustawowym wyliczeniu kompetencji niepaństwowych podmiotów publicznych w zakresie gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków.
Reglamentacji negatywnej - opiera się na zasadzie domniemania kompetencji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej właściwości organów państwowych
Finanse publiczne pełnią następujące funkcje:
Alokacyjna Wyraża się w oddziaływaniu finansów publicznych, na proces rozmieszczania czynników produkcji i na strukturę produkcji. Finanse publiczne są instrumentem alokacji wszędzie tam gdzie zawodzi rynek.
Ingerencja państwa w życie gospodarcze powinna sprowadzać się wyłącznie do:
Ustanawiania odpowiednich przepisów prawnych wyznaczających dopuszczalne granice funkcjonowania wolnego rynku (zakazy i nakazy)
Pobierania danin publicznych w postaci podatków, ceł i opłat
Prowadzenia polityki pieniężnej
Wydatkowania uzyskanych środków finansowych na zakup dóbr i usług w sektorze prywatnym, zatrudnianiu pracowników administracji państwowej i świadczeniu usług, które oferowane są społeczeństwu w zasadzie bezpłatnie lub za opłatą nie pokrywającą kosztów.
Redystrybucyjna Podział dochodu zgodnie z tym, co społeczeństwo w danym okresie uważa za "sprawiedliwy" i "słuszny" podział. Funkcję tą realizuje przede wszystkim budżet, natomiast uzupełniającą rolę odgrywają banki, system ubezpieczeń społecznych, giełda papierów wartościowych.
Stabilizacyjna Polega na utrzymaniu :
Wysokiego stanu zatrudnienia
Określenia (utrzymania) racjonalnego poziomu stabilności cen
Utrzymania właściwej stopy wzrostu gospodarczego z uwzględnieniem jego efektów dla bilansu płatniczego
System finansowy państwa - polityka i gospodarka finansowa
System finansowy państwa czy innego podmiotu publicznego to zespół:

(…)

… odpowiedzialność np. ZUS)
System finansowy państwa może być uporządkowany:
według (przy zastosowaniu) trzech kryteriów podziału
Podmiotowego
Prawnego
Instytucjonalnego
Według kryterium podmiotowego elementami polskiego systemu finansowego są:
Władze ustawodawcze szczebla centralnego i samorządowego (parlament, rada gminy)
Władze wykonawcze wyżej wymienionych szczebli (rząd, zarząd gminy)
Aparat finansowy…
… (wyposażenie jednostki budżetowej w środki pieniężnej)
Finansowanie zwrotne (kredyty)
Prawo finansowe To zespół wszystkich norm prawnych regulujących stosunki finansowe. Prawo finansowe to jest gałąź prawa w ramach, której wyróżnia się następujące działy Prawo budżetowe
Prawo podatkowe
Prawo celne
Prawo walutowe
Prawo bankowe
Prawo finansowe samorządu terytorialnego
Ogół norm prawnych dzieli się na:
Normy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz