Wykład (9)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  (9) - strona 1 Wykład  (9) - strona 2 Wykład  (9) - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 9    Machiavelizm – skłonność i zdolność zamierzonego wpływu:  • Formy zamierzonego wpływu  • Jawne narzucenie własnej woli  • Nadmierna opiekuńczość  • Ingracjacje  • Manipulowanie w sposób niedostrzegany przez innych    Koncepcja R. Christiego (1970r.):  • Ludzie różnią się skłonnością i zdolnością wywierania wpływu na innych  • Warunkiem efektywnego wpływu jest określona wiedza na temat ludzi i na temat tego, jak  należy z nimi postępować  • Specyficzna wiedza o ludziach i postawa wobec nich – jest źródłem, podstawą skłonności  machiavelistycznych    Specyfika wiedzy o ludziach u machiavelistów:  • Negatywne przekonanie o ludziach: egoizm, materializm, zawiść, głupota  • Wskazania dotyczące manipulowania innymi  • Kwestionowanie zasad moralnych    Narzędzia do pomiaru machiavelizmu:  • Skale zawierające twierdzenia machiavelistyczne (Skala Mach IV – 20 pozycji) lub także  niemachiavelistyczne (Mach V)  • Przykładowe pozycje skali:  Ludzie na ogół nie będą rzetelnie pracować gdy ktoś ich do tego nie zmusi  Każdy kto ufa drugiemu – naraża się na kłopoty  Nigdy nie mów o prawdziwych powodach swego postępowania, chyba że uznasz to  za korzystne dla siebie          Badanie trafności skali Mach (badanie Geis, Christie, Nelson, 1970r.):  • Pomiar Mach  • Występowanie w roli ucznia („losowanie”); eksperymentator (rzekomo kolega osoby  badanej, który wylosował rolę nauczyciela) dostarcza informacje zwrotne o poziomie  wykonania zadania przez ucznia  • Dostarczenie wzoru manipulowania: podczas przerwy w badaniu osoba badana dowiaduje  się („przypadkowo”), że „nauczyciel” oszukał ją, podając słabszy wynik niż rzeczywiście  osiągnięty  • Występowanie w roli nauczyciela (kontroluje innych) przy rozwiązywaniu Testu Ukrytych  Figur, Witkina, instrukcja: możesz zachowywać się wobec ucznia wg własnego uznania,  zgodnie z Twoją wiedzą, kiedy i jak należy go chwalić lub ganić    Różnice między osobami o wysokim i niskim Mach – trafność:  • Wypełnianie kwestionariusza post-eksperymentalnego mierzącego:  Poziom zadowolenia z uczestniczenia w każdej z dwóch sytuacji (ucznia i nauczyciela)  Nastrój i uczucia przeżywane w obu rolach  • Całe badanie obserwowane jest przez jednostronną przesłonę  • Wyniki – osoby o wysokim poziomie machiavelizmu:   Znacznie częściej korzystały z możliwości manipulowania w sytuacji nauczyciela:  zniekształcały instrukcję, podawały zafałszowane wyniki, komentowały zachowanie 

(…)

… niż osoby z niskim Mach
Były bardziej zadowolone z pełnienia roli nauczyciela umożliwiającej manipulację
Wygłaszały więcej negatywnych komentarzy
Machiavelizm a sprawność działania (eksperymenty Geis):


Badani, którym najpierw mierzono poziom Mach: uczestniczyły w grach zespołowych, w
których wkład poszczególnych osób do gry jest różny ale trudny do oceny, np. gra planszowa:
na planszy narysowana…
…)
Autorytarna dominacja i autorytarny obraz świata
Słaba inteligencja społeczna i aleksytymia
Narcyzm
Niska reaktywność i poszukiwanie stymulacji
Cechy osobowości „z pogranicza” (borderline):
Niezrównoważenie emocjonalne, nieadekwatne, niekontrolowane wybuchy złości
Silne ale nietrwałe związki z innymi
Silna agresja instrumentalna
Dystans w kontaktach
Dwa podejścia do stereotypów: zbiorowe (kulturowe…
… do kategorii społecznej po to aby na
podstawie tej wiedzy wykorzystać stereotyp dla określenia dyspozycji nowych osób („ona jest
lesbijką…”, „on jest Niemcem…”)
Reprezentacje stereotypowe mają wartość informacyjną jeżeli maksymalizują metakontrast
(Turner, 1987r.): zwiększają różnice międzygrupowe oraz zmniejszają zróżnicowanie
wewnątrzgrupowe w ramach każdej z grup
Stereotypy służą uzyskiwaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz