pytania do kolokwium - Komórka organizacyjna przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania do kolokwium - Komórka organizacyjna przedsiębiorstwa - strona 1 pytania do kolokwium - Komórka organizacyjna przedsiębiorstwa - strona 2 pytania do kolokwium - Komórka organizacyjna przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

1. Komórka organizacyjna przedsiębiorstwa w której nie jest wyraźnie wyznaczona zależność pomiędzy działalnością a kosztami z przypisanymi limitami, których przekroczenie wymaga zgody określonego kierownictwa to:
B. Ośrodek odpowiedzialności za wydatki 2. porównanie wartości wyznaczonych z osiągniętymi i
wynikające z tego analizy odchyleń są podstawą do zarządzania
C. Z arządzanie przez wyjątki 3. Jednym z głównych zadań controllingu jest:
B. Powodowanie aby planowano … 4.Menedżer odpowiedzialny za stopień realizacji celu a controller odpowiedzialny jest za:
A. wgląd w wyniki 5.Analiza rentowności ABC wykorzystana na poziomie,
B. zarządzania operatywnego 6. Grupa produktów, obszary geograficzne, kanały dystrybucji oraz grupy klientów to kryteria wyodrębniania:
A. centrum odpowiedzialności za wyniki 7.Rozszerzenie idei centrum zysków w kierunku pełnej sterowalności przez zarząd a przede wszystkim przez wprowadzenie odpowiedzialności za majątek stanowi istotę:
Centrum odpowiedzialności za inwestycje 8. Podsystem kierowania, planowania, kontroli i informacji,
wspierający adaptację i koordynację całego systemu zarządzania, bądź tez procesu
nawigacji i sterowania gospodarczego za pomocą planu.
C. controlling 9.Jeżeli dźwignia operacyjna jest równa 2, a przyrost zysku wzrósł 20% oznacza to że ilość sprzedanych produktów wzrosła o:
???
10. Założeniem controllingu jest orientacja na:
C. (orientacja na cele, przyszłość, wąskie gardła, rynek , klienta) 11.Controlling jako dający odpowiedź czy zainwestowany kapitał przynosi oczekiwaną, zadowalającą stopę zwrotu, wymuszając wykorzystanie rachunku ekonomicznego z uwzględnieniem rachunku kosztów zmiennych i koszt kapitału własnego to:
A. Controlling zorientowany na rachunkowość 12. Controller właściwy jest dla otoczenia zmiennego, umiarkowanie dynamicznego. B. Nawigator 13.Controlling kompleksowy, produkcyjno- finansowy, finansowy to rodzaj controllingu wyróżnione ze względu na:
C. zakres działania 14. zasada podwójnego podporządkowania przy podporządkowaniu controllerów dywizjonalnych kierownictwu dywizji, a cotrollerów funkcyjnych controllerowi centalnemu.
A. organizacja macierzowa controllingu 17. Pomiar oceny efektywności obejmuje dwie zasadnicze kwestie: zdolność podmiotu do generowania zysku (siły dochodowej) oraz poziom stopy zwrotu z zaangażowanych aktywów operacyjnych.


(…)

… celu).
21.controlling proponuje środki korygujące osiągnięcie celu co określa się jako:
A. Feedback
22.Jeżeli łączna marża brutto równa się 20 000 zł, a dźwignia operacyjna wynosi 2, to koszty stałe wynoszą:
23.Niezbędny do zastosowania rachunek ekonomiczny, oparty o rachunek kosztów zmiennych i uwzględniający koszt kapitału to podstawa koncepcji:
A. controlling zorientowany na rachunkowość
24…
… operacyjnego budżetowania, łączącym wskaźniki finansowe z wskaźnikami niefinansowymi, uwzględniającym czynniki strategiczne przekładające się na kluczowe czynniki sukcesu tworzące wartość dodaną przedsiębiorstwa, jest model:
C. Zrównoważona karta dokonań
1.Dla właściwego przebiegu procesu zarządzania przedsiębiorstwem niezbędnym jest wprowadzenie w ramach systemu zarządzania wskaźników „ wczesnego ostrzegania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz