Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 41

Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1204

jest jej kierownik. W ramach administracji rządowej i samorządowej powinna funkcjonować kontrola zarządcza...

Metodologia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2009

rzędu (dotycząca określonego podsystemu w ramach szerszego systemu politycznego) analiza mikrosystemowa...

Nauka o państwie i prawie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4382

polityczny jako proces polityczny dokonujący się w ramach poszczególnych wspólnot. Dobrym przykładem...

Rola i historia elit politycznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Małgorzata Kołodziejczak
 • Socjologia polityki
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3983

problemów w ramach ogólnie akceptowanych teorii, organizacji, chodzi o ulepszenie istniejących wzorów Styl...

Jednolity rynek finansowy w UE - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

usług finansowych UE w latach 2005-2010. Zasady funkcjonowania jednolitego rynku finansowego 1. Trzy...

Nadzór bankowy - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1407

poszczególnych rodzajów ryzyka KNF może w ramach nadzoru: Zalecić zastosowanie szczególnych zasad tworzenia...

Prawo wyznaniowe - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Religia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4032

ramach organizacyjnych, izolująca się od reszty społeczeństwa oraz silnie akcentująca rolę przywódcy...