Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 42

Rynki finansowe - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Janusz Raganiewicz
 • Rynki finansowe
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2954

jest to stale dokonujący się w gospodarce proces, w ramach którego ludzie, tj. kupujący i sprzedający, decydują...

Parlament Europejski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1337

wolności; umów stowarzyszeniowych lub innych umów, które tworzą specyficzne ramy instytucjonalne, umów...

Zasada subsydiarności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

ustalonego w Maastricht) odnosi się do zasady subsydiarności w sposób następujący: "Wspólnota działa w ramach...

Funkcje i gwarancje konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2380

samej konstytucji i polega na tym, że zawiera podstawowe zasady całego systemu prawa wyznaczające ramy...