antropologia - koncepcja narodu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3199
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
antropologia - koncepcja narodu - strona 1

Fragment notatki:


ANTROPOLOGICZNA KONCEPCJA NARODU Człowiek bez narodu nie mieści się w uznawanych kategoriach klasyfikowania i bywa odrzucony niemal jak człowiek bez imienia i nazwiska. E. Gellner połączył 3 teorie narodu: politologiczna (najistotniejszym czynnikiem kształtowania narodu jest państwo), neomarksistowska (głównym bodźcem stworzenia narodu stało się przejście do gosp. Kapitalistycznej) kulturowa (głównym czynnikiem kształtowania narodu jest kultura literacka) Główne czynniki narodotwórcze: · wspólne terytorium- więzi, wspólnota, ramy terytorialne · wspólne pochodzenie etniczne (jeden język, kultura, tradycje, obyczaje) · wspólna organizacja polityczna (podporządkowanie tej samej władzy, naturalna więź, organizacja ładu i życia) · integracja ekonomiczna, wspólne interesy · integracja społeczna · wspólna kultura (literatura, muzyka, sztuka, rzeźba, malarstwo, wspólne dziedzictwo) wzorce, symbole narodowe: ołtarz Wita- Stwosza, Mickiewicz, Słowacki, malarstwo Matejki Etnografia - zajmuje się opisem (jakiejś) kultury Etnologia - dokonuje opisu kultury inaczej studia teoretyczno-wyjaśniające
istota antropologii i jej dziedziny
Antropologia - nauka, która zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki i jako społeczności. W znaczeniu obszerniejszym wykorzystuje wiele nauk zajmujących się w mniejszym lub większym stopniu człowiekiem i jego życiem
Antropologia kulturowa akcentuje w badaniach różnorodność kultur i bada odniesienie zachowań ludzkich do ogólnego kształtu kultury danej społeczności. Ten dział nauki sięga korzeniami epoki wielkich odkryć geograficznych.
funkcje kultury
Istota kultury.Kultura jest wyuczona. Musimy nauczyć się jej w procesie wychowania i socjalizacji. Nie jest dana człowiekowi, nabywamy ją w toku życia. Ujęcie szerokie (antropologiczne) kultury obejmuje różnorodne zjawiska, przedmioty będące wytworami i obiektami ludzkiej działalności, same działania, stany psychiczne człowieka (postawy, dyspozycje, nawyki).1. Kultura jest zjawiskiem społecznym, czyli nie można jej analizować w oderwaniu od grupy społecznej (społeczeństwa). Nie istnieje poza grupą społeczną. Kultura każdego społeczeństwa jest mocno zróżnicowana - nie ma jednolitego modelu kultury.2. Kultura jest zjawiskiem symbolicznym, tzn. jest wyuczoną dziedziną ludzkiego zachowania, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie drogą tradycji i poprzez różne formy symboliczne (najważniejszą formą symboliczną jest język). Prawie wszystkie wytwory ludzkie mają charakter znakowy - ułatwiają komunikację między ludźmi (wyznaczają zasady, normy przyjęte w danej grupie społecznej)3. Kultura jest rzeczywistością historyczną, tnz. Że jest historycznie przekształcającą się rzeczywistością społeczną4. Kultura ma charakter instrumentalny, czyli jest wtórnym sztucznym środowiskiem wytworzonym przez człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb.

(…)

…, bądź wypowiedziami),
psychologiczna - dla niektórych badaczy ważne są: wartościowanie, oceny, postawy, motywy i znaczenia nadawane przez człowieka przedmiotom materialnym i zachowaniom,
aksjonormatywna - można też wyróżnić w kulturze normy i wartości.
krucjata Krucjata - wyprawa krzyżowa, to popularna nazwa wojny prowadzonej przez chrześcijan przeciw wyznawcom innych religii (np. islamu) lub wyznań (np. albigensi) ze względów religijnych, np. w celu odzyskania terytoriów o znaczeniu religijnym, takich jak Palestyna, choć często stanowić to mogło jedynie pretekst do grabieży i gwałtów.
Krucjaty - wyprawy krzyżowe, wojny ogłaszane przez papieży i prowadzone w imię Jezusa Chrystusa w celu odzyskania chrześcijańskiego dziedzictwa lub w obronie chrześcijaństwa przed wewnętrznymi i zewnętrznymi wrogami. W węższym znaczeniu wyprawy wojenne podejmowane w XI-XIII w. przez chrześcijańskie rycerstwo Europy Zachodniej w celu wyzwolenia Ziemi Świętej spod panowania muzułmańskiego. "Święta wojna" przez dłuższy czas stanowiła pojęcie obce chrześcijaństwu.
cechy wspólne dla judaizmu, islamu i chrześcijaństwa + kolejność - monoteizm - wiara w jednego, jedynego Boga (Islam - Allah, Judaizm - Jahwe…
…, jednak także na poszczególnych aspektach kultury uwagę skupiają: filozofia kultury, historia kultury, antropologia kulturowa, socjologia kultury, etnografia czy memetyka.
Główne dziedziny kultury: k. materialna, duchowa, społeczna, języka, polityczna, fizyczna.
Różnorodność kultur
Mimo że kultura jest atrybutem człowieka i co za tym idzie wszystkich społeczności tworzonych przez gatunek homo sapiens nie jest ona jednolita…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz